Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Актуални семинари

 • Национален Счетоводен Семинар - Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2018

  Нормативни уредби | Счетоводство | Курс | Семинар

  29. 01 2018 - 29. 01 2018
  София, Хотел Central Park**** (с/у НДК)
  Малина Панайотова - Началник на отдел Отдел "Развитие на дейността" - Дирекция "Информационни системи и моделиране на бизнес процесите" - Централно управление на Национална агенция за приходите, Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване.

  Заповядайте на 29 януари, 2018 г. (понеделник) в хотел Central Park **** на ежегодния Национален Счетоводен семинар, организиран от Семинари БГ, на който ще научите основните промени в социалното и здравно осигуряване за 2018 г.

 • Новият регламент за защита на личните данни - GDPR

  Нормативни уредби | IT и комуникации

  21. 02 2018 - 21. 02 2018
  София, Българска Търговско Промишлена Палата (БТПП), Ул. Искър 9
  адв. Евгения Ганчева - Водещ експерт по интернет право. Игнат Арсенов - Директор на Европейски потребителски център - България;

  На 25 май, 2018 година във всички европейски страни влиза в сила един от най-строгите регламенти за защита на личните данни, създавани изобщо някога! Законът предвижда до 4% глоба от целия оборот на всяка фирма, оперираща в рамките на Европейския съюз и всъщност засяга почти всички фирми, а не само големите IT мастодонти като Google и Facebook. Семинарът е организиран от Семинари БГ и ще представи на българските фирми какви стъпки и мерки трябва да предприемат, за да подготвят бизнеса си за GDPR

 • ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

  23. 01 2018 - 23. 01 2018
  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" № 24
  КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛКИНСКИ
  ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Обучението се провежда съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг - Анализ и намиране на решения за ефективно производство

  23. 01 2018 - 23. 01 2018
  хотел Хемус, София бул. Черни връх 31
  инж. Владислав Великов
  Модул III от Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг Обучението ще се проведе: В София на дати: 23.1.18; 5.10.18 В Пловдив на дати: 1.2.18; 15.6.18 В Русе на дати: 15.2.18 Теми: Идентифициране на пречки пред ефективното производство. Анализ на първопричините. Дърво на настоящата реалност. Основни проблеми и конфликти. Дърво на бъдещата реалност.
 • Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка

  23. 01 2018 - 23. 01 2018
  хотел Хемус, София бул. Черни връх 31
  Павлина Цветанова
  Модул III от Тренировъчна школа Доставки Обучението ще се проведе: В София на дати: 23.1.18; 5.10.18 В Пловдив на дати: 1.6.18; 29.9.18 В Русе на дати: 27.10.18 Теми: Управление на конфликти. Изтичане на информация. Ефективно обслужване на фирми-клиенти и проверяващи органи. Гражданско и вещно право. Наказателно право. Правни норми за борба с корупцията и прането на пари.
 •  
 • Съвременните лидери Как да бъдеш и ти като тях

  Семинар

  24. 01 2018 - 24. 01 2018
  София, ул. "Дунав" № 43, Зала - партер
  НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ
  Съвременните лидери. Как да бъдеш и ти като тях? Ако има нещо сигурно на бизнес хоризонта, това е фактът, че компаниите се изправят срещу свят на нарастваща сложност, несигурност и конкурентен натиск. В условията на динамични и непредсказуеми промени във външната среда, ключов фактор за успеха се оказва способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната структура.
 • Световно-признати теории за управление на веригата за доставки

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Образование

  24. 01 2018 - 24. 01 2018
  Русе
  Павлина Цветанова
  Модул I от Тренировъчните школи за производство и верига за доставки Обучението ще се проведе: София: 20.09.2018; 01.10.2018 Пловдив: 05.02.2018; 23.04.2018; 30.05.2018; 27.09.2018 Русе: 24.01.2018; 26.09.2018 Теми: Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma, Теория на опашките. Основни правила за работа във веригата за доставки. Принципи и техники за планиране на доставки и запаси
 • Тренировъчна школа Дистрибуция - Ефективно обслужване на клиенти в търговски обект

  24. 01 2018 - 24. 01 2018
  Русе
  Мария Донева
  Модул I от Тренировъчна школа Дистрибуция Обучението ще се проведе: В София на дати: 2.7.18 В Пловдив на дати: 23.7.18 В Русе на дати: 24.1.18 Теми: Критерии за качествено обслужване. Техники за бързо усвояване на характеристиките и предимствата на стоките. Методи за бързо и качествено обслужване. Самоиздръжка на магазина. Доволни клиенти дори при възникнал проблем.
 •  
 • ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  25. 01 2018 - 25. 01 2018
  София ул. "Ген. Никола Жеков" № 24
  инж. Борис Петров
  На това обучение подлежат работодатели, ръководещите процесите във фирмата, лицата провеждащи инструктаж, длъжностните лица по безопасност и здраве във фирмата, членовете на КУТ/ГУТ. За неизвършване на тези обучения работодателите носят административно-наказателна отговорност по чл. 413, ал.2 от КТ.
 
  Страница 1 от 14