Актуално | Seminari.bg
 

Актуални семинари

 • ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ

  Нормативни уредби | Мениджмънт

  11. 05 2017 - 11. 05 2017
  София, Парк Хотел Витоша
  ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.

  Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори. На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества. В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.  На курса ще бъде преподадена и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

 • Безопасно съхранение и работа с опасни химични вещества и смеси

  Нормативни уредби

  29. 03 2017 - 29. 03 2017
  София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
  Д-р инж. хим. Деяна Илиева Д-р София Евстатиева
  Обучението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. То е подходящо за: – длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и/или околна среда; – лица, които извършват и поддържат оценката на безопасността на съхранението на ОХВС; – лица, отговорни за безопасното съхранение на ОХВС; – други лица, които имат анга
 • Ефективна дистрибуция на бързооборотни стоки

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  01. 04 2017 - 01. 04 2017
  гр. София, Парк Хотел Витоша
  Стефан Димитров
  Обучението е насочена към собственици или мениджъри на дистрибуторски и производствени компании. Ще бъдат дискутирани измерителите за ефективна дистрибуция. Базирайки се на тези измерители, ще анализираме плюсовете, минусите, опасностите и възможностите на различните дистрибуционни схеми.
 • Курс 360° градусова VR фотография

  Маркетинг | Курс

  01. 04 2017 - 30. 04 2017
  София, ул. Незабравка 25
  Георги Палпурин - GOOGLE STREET VIEW TRUSTED фотограф Димитър Стойчев - софтуерен инженер и професионален VR фотограф.

  След курса, ще можете да създавате впечатляващи виртуални разходки, да използвате софтуер и платформи за надграждане, както и да комуникирате ефективно крайните визулани продукти . Обучението е подходящо за всеки визионерски ориентиран бизнес сектор, като "Недвижими имоти", "Образование", "Медии и PR", "Търговия", Услуги и други. С придобитите умения курсистите, ще могат да се акредитират, като доверени google фотографи.

 •  
 • Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз

  Финанси § Проекти | Обучение

  Финанси § Проекти
  06. 04 2017 - 08. 04 2017
  ИНТЕРПРЕД - СТЦ София
  Александър Апостолов, PMP®, TSPM
  Обучението е с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни проекти. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България. Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, тестове и групова работа. Представената на курса методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“. Това е най-подробното обучение по разработване на проекти за финансиране от ЕС, което сме провели досега повече от 25 пъти. Обучението е с обновена програма от месец април 2015 г.! На обучението ще бъдат представени в пълен обем успешно финансирани проекти!
 • Курс по аранжиране с цветя - Април 2017

  Курс | Обучение

  08. 04 2017 - 09. 04 2017
  ADI\'S COOK & BOOK София, 1202, ул. Будапеща 31
  Ади Цанова, Йоана Томова
  КУРС по АРАНЖИРАНЕ И ДЕКОР с цветя Курс за Флористи 8 и 9 Април 2017 г. За Сватбата на Вашите Мечти, Професионален Сватбен агент Ади Цанова и Флорист-Аранжор Йоана Томова представят „Феерия от цветове“
 • Как да печелим от недоволните клиенти Управление на оплакванията

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  20. 05 2017 - 20. 05 2017
  гр. София, Парк Хотел Витоша
  Орлин Митушев
  Оплакванията на клиентите са най-големият шанс, за постигане на клиентска лоялност, за намаляване на разходите от допуснати грешки, и за подобряване на качеството на продуктите и на услугите. Настоящият семинар ще Ви даде възможност, чрез едно успешно и систематично управление на оплакванията, да оптимизирате Вашите процеси и системи да обслужвате правилно Вашите клиенти още от първоначалния контакт.
 
  Страница 1 от 1