Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Актуални семинари

 • Lean Thinking

  Мениджмънт | Образование

  Мениджмънт
  19. 03 2018 - 21. 03 2018
  ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
  Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)
  "Lean Thinking" е бизнес методология, която придобива все по-голяма популярност в света на бизнеса. Предлагаме тридневно присъствено обучение за всеки, заинтересован от това как да използва "lean" техниките в своята работа, за да бъде по-ефективен и ефикасен. Обучението е практически ориентирано и включва лекции, илюстрирани с примери, основани на реални случаи. За да се възползват от практическите упражнения, броят на участниците в обучението е ограничен.
 • Тренировъчна школа Планиране - Оперативно планиране

  Мениджмънт | Образование

  19. 03 2018 - 19. 03 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул II от Тренировъчна школа Планиране Обучението ще се проведе: В София на дати: 19.3.18; 19.11.18 В Пловдив на дати: 16.7.18; 3.12.18 В Русе на дати: 17.12.18 Теми: Ролиращо оперативно планиране - месечно и седмично. Методи и формули за планиране. Минимални и максимални запаси. Точка на поръчване. Буферен запас. Обращаемост на стоките. Минимални количества за поръчка към доставчик. Минимално количество за поръчка от клиент. Изготвяне на производствена програма.
 • Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на дистрибутори

  Мениджмънт | Търговски умения | Образование

  19. 03 2018 - 20. 03 2018
  София
  Мария Донева
  Модул II от Тренировъчна школа Дистрибуция Обучението ще се проведе: В София на дати: 19-20.3.18; 16-17.10.18 В Пловдив на дати: 2-3.2.18; 28-29.9.18 В Русе на дати: 13-14.2.18 Теми: Избор на правилен сегмент стоки според дистрибутора и търсенето. Категориен мениджмънт. Максимизиране на печалбите от асортиментните групи. Проучване на дистрибуторите. Идентификация на подходящите дистрибутори. Преговори с дистрибутори. Генериране на нови бизнес възможности. Планиране на дейностите на дистрибутора
 •  
 • Тренировъчна школа Планиране - Анализ на планирането

  Мениджмънт | Личностно развитие | Образование

  20. 03 2018 - 20. 03 2018
  София
  инж. Владислав Великов
  Модул III от Тренировъчна школа Планиране Обучението ще се проведе: В София на дати: 20.3.18; 20.11.18 В Пловдив на дати: 17.7.18; 4.12.18 В Русе на дати: 18.12.18 Теми: Презапасяването като начин за спестяване. Анализ и корективни действия. Критични точки за контрол. Планиране през тясното място. Локални измерители на представянето.
 • Тренировъчна школа Складово стопанство - Изпълнение на поръчките

  Мениджмънт | Личностно развитие | Образование

  21. 03 2018 - 21. 03 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки. Предаване на пратките и документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада - ползи и експлоатация. Отчитане на доставките и товарооборота.
 • Управление на проекти - Preparation for Success 3 дни; 24 PDUs

  Категория
  22. 03 2018 - 24. 03 2018
  ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
  Александър Апостолов, PMP®, TSPM
  Най-успешното обучение по Управление на проекти в България, проведено досега повече от 125 пъти! Обучението е по лиценз на TenStep Inc., САЩ. Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит.
 •  
 • Тренировъчна школа Складово стопанство - Оптимизация на складовата дейност

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Образование

  22. 03 2018 - 22. 03 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул III от Тренировъчна школа Складово стопанство Обучението ще се проведе: В София на дати: 22.3.18 В Пловдив на дати: 24.2.18; 20.7.18 В Русе на дати: 13.3.18 Теми: Типове складиране - свободно, под митнически надзор, временно складиране на стоки. Документация в склада. Складова отчетност. Точни инвентаризации. Изпълнение на поръчките. Правилна техническа експлоатация на помещения и техника.
 • Тренировъчна школа Складово стопанство - Управление на флотния парк

  Мениджмънт | Образование

  23. 03 2018 - 23. 03 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул IV от Тренировъчна школа Складово стопанство Обучението ще се проведе: В София на дати: 23.3.18 В Пловдив на дати: 25.6.18; 10.10.18 В Русе на дати: 28.6.18 Теми: Организация на автопарка. Избор на стратегия за автопарка. Организация на движението на собствения автопарк. Застраховки и отчитане на щетите. Обща характеристика на експлоатация на флотния парк.
 • Ангажиране и мотивация на персонала

  24. 03 2018 - 24. 03 2018

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров
  Ангажираните служители вършат своята работа със страст и максимално внимание към качеството и изпълнението, правят всичко с ентусиазъм, лоялност и в синхрон с целите на компанията, мотивират своите колеги. Голямото предизвикателство пред мениджърите и собствениците на бизнес е как да постигнат тази ангажираност на своите служители. Разбирането и умелото боравене с отношенията между хората в организацията и нематериалните мотиватори са ключовите компоненти към постигане на среда с високоангажира
 
Страница 12 от 14