Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Актуални семинари

 • Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията

  27. 02 2018 - 27. 02 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул III от Тренировъчна школа Логистика Обучението ще се проведе: В София на дати: 27.2.18; 1.11.18 В Пловдив на дати: 9.3.18; 11.4.18 В Русе на дати: 15.3.18 Теми: Дистрибуция. Дистрибуционни канали и посредници. Дистрибуционна стратегия. Избор на канал за дистрибуция. Изпълнение на поръчките. Калкулиране на логистичните разходи. Отчетност на дистрибуцията. Технология на превозния процес.
 • Тренировъчна школа Доставки - Бюджетиране и планиране на производство и доставки

  28. 02 2018 - 28. 02 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул III от Тренировъчна школа Доставки Обучението ще се проведе: В София: 28.2.18; 29.10.18 В Пловдив: 21.6.18; 2.11.18 В Русе: 12.11.18 Теми: Бюджетиране и планиране на запасите и доставките. Практически задачи за планиране на доставки и запаси. Отчитане на изпълнението на годишния оперативен план. Анализ на отклоненията. Начини за наваксване на целите от годишния оперативен план. Анализ и корективни действия на дейностите на всички звена във фирмата. Планиране на паричните потоци (Cash-flow)
 • Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг - Управление на промяната в производството

  28. 02 2018 - 28. 02 2018
  София
  инж. Владислав Великов
  Модул III от Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг Обучението ще се проведе: В София на дати: 28.2.18; 29.10.18 В Пловдив на дати: 24.2.18; 19.7.18 В Русе на дати: 12.3.18 Теми: Как да вземаме мениджърски решения. Как да направим промяната реалност. Управление на разходите в производството. Измерители на компанията. Разходно vs Оборотно счетоводство.
 •  
 • Тренировъчна школа Доставки - Управление на покупките

  Мениджмънт | Търговски умения | Образование

  01. 03 2018 - 01. 03 2018
  София
  Павлина Цветанова
  Модул II от Тренировъчна школа Доставки Обучението ще се проведе: В София на дати: 1.3.18; 30.10.18 В Пловдив на дати: 22.6.18; 3.11.18 В Русе на дати: 13.11.18 Теми: Организиране на търг. Начини за събиране на информация. Критерии за избор на доставчик и суровини. Структуриране на запитванетоза оферта. Анализ на офертите. Оценка на риска. Диверсифициране на покупките. Сили на Портър. Възвращаемост на инвестициите
 • Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг - Създаване на стандарт за високо качество в производството

  01. 03 2018 - 01. 03 2018
  София
  инж. Владислав Великов
  Модул II от Тренировъчна школа Ефективно производство и реинженеринг Обучението ще се проведе: В София на дати: 1.3.18; 30.10.18 В Пловдив на дати: 23.2.18; 20.7.18 В Русе на дати: 13.3.18 Теми: Прилагане на 5S в производството. Кои са основните цели на най-важния инструмент от TPS (Toyota Production System)? Стъпките на 5S. Как се създава работен стандарт? Работен стандарт в детайли. Планиране на качеството. Поддържане на стандарта.
 • 7 тайни за ефективна комуникация които ще Ви отворят очите

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Личностно развитие

  02. 03 2018 - 02. 03 2018
  София, бул.Брюксел 11 - Best Western Premier Hotel
  Марк Де Турк
  Знаете ли, че 80% процента от ефективността на Вашата компания и Вашите лични резултати зависят от бързината и коректността на комуникацията? Спомняте ли си колко време и енергия загубихте последният път, когато трябваше да доизяснявате недоразумение с клиент или колега! Според последните проучвания стресът на работното място се дължи основно на проблеми в общуването между хората!
 •  
 • Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на асортимента

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Търговски умения | Образование

  02. 03 2018 - 02. 03 2018
  София
  Мария Донева
  Модул II от Тренировъчна школа Дистрибуция Обучението ще се проведе: В София на дати: 2.3.18; 17.9.18 В Пловдив на дати: 1.2.18; 27.9.18 В Русе на дати: 12.2.18 Теми: Избор на правилен сегмент стоки според дистрибутора и търсенето. Категориен мениджмънт. Максимизиране на печалбите от асортиментните групи.
 • Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право

  Мениджмънт | Търговски умения | Образование

  06. 03 2018 - 06. 03 2018
  Пловдив
  Павлина Цветанова
  Модул II от Тренировъчна школа Логистика Обучението ще се проведе: В София на дати: 29.1.18; 18.10.18 В Пловдив на дати: 8.2.18; 6.3.18 В Русе на дати: 12.2.18 Теми: Транспортно право. Спедиционен договор. Договор за превоз. Търговско право. Гражданско и вещно право. Наказателно право. Закон за защита на потребителите. Рекламации
 • Project Management Professional PMP®CAPM® Exam Preparation

  Категория
  07. 03 2018 - 10. 03 2018
  ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
  Франк Нинов, PMP® (Германия)
  Цели След курса, участниците ще бъдат в състояние: Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®) Участници Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI
 
Страница 9 от 14