Вътрешнофирмени | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

Вътрешнофирмени

 • Семинар Езикова култура

  Образование | Обучение | Семинар | Вътрешнофирмени

  22. 07 2017 - 31. 12 2017
  В зависимост от броя на групата и датата на семинара.
  Венцислава Миндова е филолог и доктор по обществени комуникации и информационни науки. Дипломира се през 2015 г. с тема на дисертационен труд "Социокултурни модели на убеждаващо въздействие, формиращи българската национална идентичност през XXI".
  От любов към българския език Образователен център „Отличник“ организира първия по рода си семинар, посветен на книжовния език и езиковата грамотност. Идеята е продиктувана от все по-честото замърсяване на езика с разговорни, клиширани и жаргонни думи и изрази, които, без да осъзнаваме, проникват в стила на писмения език и рефлектират върху облика на цялостната ни езикова култура.
 • Актуални промени в ЗУТ от 2017 и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

  Нормативни уредби | Мениджмънт | Образование | Курс | Обучение | Семинар | Вътрешнофирмени

  27. 04 2017 - 28. 04 2017
  София, Парк-Хотел Москва
  адв.Валентина Бакалова – адвокат в САК. Експерт при изготвянето на законопроекта и проектите за изменение и допълнение на ЗУТ

  Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра.Промените в Закона за устройство на територията обн. ДВ бр. 13/2017г. и в Закона за кадастъра и имотния регистър обн. ДВ бр. 57/2016г.

 • Еднодневно счетоводно обучение

  Счетоводство | Вътрешнофирмени

  Счетоводство
  12. 03 2016 - 12. 03 2016
  Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.
  Малина Панайотова - Началник Сектор НАП

  Счетоводен семинар, на който ще научите основните промени в социалното и здравно осигуряване.

 •  
 • Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС

  Вътрешнофирмени

  Вътрешнофирмени
  12. 03 2016 - 12. 03 2016
  Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.
 • ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  Вътрешнофирмени

  Вътрешнофирмени
  12. 03 2016 - 12. 03 2016
  Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.

  - Обектите на обществените поръчки;
  - Възложителите на обществени поръчки;
  - Смесените обществени поръчки;

 • Строителен процес ЗУТ Нормативна база и процедури за строителство

  Нормативни уредби | Вътрешнофирмени

  01. 03 2016 - 01. 03 2016
  Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.

  Вътрешнофирмено обучение

  Еднодневен интензивен курс-обучение, подходящ за строителни фирми, големи търговски вериги, предприятия, които искат да повишат квалификацията на своите служители. В обучението се представя последователността на документацията, основнте етапи, нормативни актове и протоколи които се съставят по време на строителството.
  - Институции осъществяващи контрол и съгласуване;
  - Отговорност по време на строителтвото и - въвеждането в експлоатация - проектант, възложител, изпълнител, надзор;
  - Класификация на земите и сградите и необходима документация;
  - Съгласуване на търговски обекти: Архитектура, Конструкции (тавани, стени, хладилни камери, Ел. инсталации, ВиК и др.)
  - Изменения и промяна на предназначения;

   

 
  Страница 1 от 1