Маркетинг | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

Маркетинг

 • Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

  Нормативни уредби | Човешки ресурси

  Нормативни уредби
  -

  Кога: на 25 и 26 септември 2014г.
  Къде: гр.София, парк хотел “МОСКВА”, зала „Киев”
  Лектори: Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП; Елена Димова – член на Комисия за защита на конкуренцията; Александър Александров – член на Комисия за защита на конкуренцията; Кремена Хараланова - съдия във Върховен административен съд


 • Последни промени в Закона за кадастъра и имотния регистър / ДВ бр. 49/2014г.

  Нормативни уредби | Човешки ресурси

  Нормативни уредби
  -

  Кога: 19 септември,  2014 г.
  Къде: гр.София, парк хотел “МОСКВА”
  Лектори: Валентина Бакалова – адвокат от Софийска адвокатска колегия; Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд.

 • Психосоциални фактори и стандарти за психично натоварване

  Нормативни уредби | Човешки ресурси

  Нормативни уредби
  -

  Кога: 20.10.2014 г.,  9:00 – 12:00 ч
  Къде: София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 92, ет. 5
  Какво: Запознаване с ергономичните стандарти за психично натоварване.

 •  
 • Обучение по безопасност и здраве при работа

  Личностно развитие

  -


  Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:  • ръководители на процеси;

  • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);

  • лица, провеждащи инструктажи;

  • членове на Комитети и Групи по условия на труд;  Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм
  Място на провеждане

 • Десети национален семинар "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ и ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ"

  Финанси § Проекти

  -

  Какво:

  Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.


  Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.  Лектори: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС
  Място на провеждане

 
Страница 37 от 37