Мениджмънт | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

Мениджмънт

 • Оценка и възнаграждение на персонала

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  28. 01 2017 - 28. 01 2017

  София, Парк Хотел Витоша

  Светлин Иванов
  Индивидуалното представяне на хората в организацията се превърна в най-съществения фактор при определяне на възнаграждението им. Изграждането на най-подходящата за Вашата компания система за оценка на персонала и обвързването на изпълнението с възнаграждението е отговорна задача пред Вас Мениджъри и Специалисти по Човешки ресурси.
 • МЕНИДЖМЪНТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Курс | Тренинг | Обучение

  05. 11 2016 - 28. 05 2017
  гр. София, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8
  проф. Сава Джонев, д-р Пламен Димитров
  Целта на предлаганото обучение е да подпомогне изграждането на кариерата на професионалисти, като им осигури всичко необходимо – пълен компендиум знания, умения, опит и приложими в практиката работни материали и инструментариум за самостоятелна работа по 14 ключови теми. Обучението е предназначено: за практикуващи професионалисти; за неспециалисти, желаещи да придобият професионална квалификация в някое от горните направления; за бакалаври и магистри по съответните специалности.
 • Академия за Ръководители Мениджъри 2016 - 2017 г

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  17. 09 2016 - 18. 02 2017

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров
  От добрите ръководители винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията. Главната цел на тази Академия е да Ви даде основата от умения и знания, за да разберете какво е лидерство и как да бъдете успешен ръководител.
 •  
 • МОТИВАЦИОННИ ТЕХНИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  07. 07 2016 - 07. 07 2016
  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
  Силвия Тонева
  Интерактивно обучение с решаване на казуси, ролеви игри и практически задания. Цели на обучението: Да се усвоят и развият умения за: Управление и мотивация на екипи за подобряване на трудовото представяне Мотивация на служителите за постигане на фирмените цели Справяне с напрежение в екипа Изграждане на принадлежност и ангажираност на служителите
 • Ангажиранe и мотивация на персонала

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  25. 06 2016 - 25. 06 2016
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Пламен Димитров
  Кратко представяне: Силната ангажираност и мотивация на персонала е ключовият фактор за развитие и успех на бизнеса. Ангажираните служители не са просто мотивирани. Те вършат своята работа със страст и максимално внимание към качеството и изпълнението, правят всичко с ентусиазъм, лоялност и в синхрон с целите на компанията, мотивират своите колеги.
 • Изграждане и развитие на успешен екип

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  18. 06 2016 - 18. 06 2016
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Пламен Димитров
  Кратко представяне: Харесва ли ни или не работата в екип е неразделна част от ежедневието ни. Ефективният екип постига нужните високи резултати. Добре обученият екип е отговорен, целенасочен, сплотен .Как да промените нефункционалния екип в продуктивен? Как може да направите добрият екип още по-добър?
 •  
 • Управление на времето и приоритетите в работата

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  11. 06 2016 - 11. 06 2016
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Пламен Димитров
  Кратко представяне: Да запълним най- ползотворно 24-те часа е предизвикателството на консултанта в днешния зает свят:бездънната пощенска кутия, безкрайните email-и, милионите срещи и пр. Твърде много да се прави и недостатъчно време, за да се направи е най-честия проблем пред, който са представени основна част от служителите във фирмите. Въпреки, че ние не можем да Ви дадем повече време в денонощието, ние можем да Ви научим как да решавате, какво да правите и кога да го правите.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ

  Мениджмънт

  08. 06 2016 - 08. 06 2016
  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
  д-р инж. Огнян Томов
  Описание на курса: Класификация на запасите. Видове запаси в промишленото предприятие. Основни схеми за анализ и изграждане на политики за ефективно управление на запасите. Съвременни методи, алгоритми и добри практики за управление на запасите в производството. Техники за оптимизация на складовото стопанство базирани на премахването на загубите в процесите.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ТЪРГОВСКИ ФИРМИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЛОГИСТИКА

  Мениджмънт

  07. 06 2016 - 07. 06 2016
  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
  д-р инж. Огнян Томов
  За кого е предназначен: Среден и висш управленски състав от направления логистика, доставки, продажби и верига на доставки. Описание на курса: Класификация на запасите.Методи за анализ на запасите и изграждане на политики за ефективното им управление. Съвременни методи, алгоритми и добри практики за определяне на размерите на запаса и за периодичността и големината на доставките. Основни проблеми при поддържането и оптимизацията на системата за управление на запасите и складовото стопанство.
 •  
 • Седемте основни стъпки в продажбите

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  04. 06 2016 - 04. 06 2016

  София, Парк Хотел Витоша

  Орлин Митушев
  Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси:
 • Ангажиране и мотивация на персонала

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  14. 05 2016 - 14. 05 2016

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров

  Силната ангажираност и мотивация на персонала е ключовият фактор за развитие и успех на бизнеса. Ангажираните служители не са просто мотивирани. Те вършат своята работа със страст и максимално внимание към качеството и изпълнението, правят всичко с ентусиазъм, лоялност и в синхрон с целите на компанията, мотивират своите колеги.

 • Лидерски умения за мениджъри

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  23. 04 2016 - 23. 04 2016

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров
  От добрите лидери винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Лидерството е сложен процес, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията.
 •  
 • Планиране на продажбите Сегментиране на клиентите

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  23. 04 2016 - 23. 04 2016
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Орлин Митушев
  Програма: 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Процесът на планирането на продажбите: - Концепцията на планирането на продажбите - Ситуационният анализ в продажбите - Поставянето на цели - Количествени цели - Качествени цели
 • Управление на времето и приоритетите в работата

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  16. 04 2016 - 16. 04 2016

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров
  Да запълним най- ползотворно 24-те часа е предизвикателството на консултанта в днешния зает свят:бездънната пощенска кутия, безкрайните email-и, милионите срещи и пр. Твърде много да се прави и недостатъчно време, за да се направи е най-честия проблем пред, който са представени основна част от служителите във фирмите.
 • Принципи и стратегии за продажби на европейски пазари

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  09. 04 2016 - 09. 04 2016

  гр.София, Парк Хотел Витоша

  Програма: 9:00-10:30 Вашите цели? Вашият пазар? Вашите клиенти? Идеален профил на бъдещия Ви клиент? Принципи и особености на корпоративната комуникация в EU
 •  
 • Обучение и развитие на служителите

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  02. 04 2016 - 02. 04 2016
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Светлин Иванов
  Програма: 09.30–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) Какво е обучение и развитие. Защо е толкова важно. - Разбиране на обучението и развитието на персонала - Ползи от обучението и развитието на персонала - Връзката между обучение, Развитие и ефективността на персонала
 • Втори Национален Семинар УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  14. 03 2016 - 15. 03 2016

  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6

  г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси

  Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения. Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата. Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 • Успешно водене на преговори

  Мениджмънт | Търговски умения

  Мениджмънт
  12. 12 2015 - 12. 12 2015
  София, Парк Хотел Витоша
  Орлин Митушев
  Най-добрият изход от преговорите е когато и двете страни са доволни от резултатите и поетите ангажименти. Доста често обаче неподготвените добре за преговори се стремят да "изработят" другата страна и това обикновено проваля преговорите, а загубите обикновено са и за двете страни. Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението "Успешно водене на преговори"
 •  
 • Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г

  Човешки ресурси | Мениджмънт

  Човешки ресурси
  21. 11 2015 - 19. 03 2016
  София, Парк Хотел Витоша
  Светлин Иванов
  Управлението и развитето на Човешкия капитал е една от основните функции на всеки ръководител на отдел, екип и отдел “Човешки ресурси“. Правилното планиране, подбор, обучение и оценяване на служителите е гаранция за осигуряване на всяка организация с най-ценния и капитал, а с правилните действия за мотивация, възнаграждение и кариерно развитие може да осигурите високо мотивиран и ефективен екип, който ще работи за постигане целите на компанията.
 • Трудов договор - сключване изменение и прекратяване

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Мениджмънт | Счетоводство

  Нормативни уредби
  17. 10 2015 - 17. 10 2015
  София, Парк Хотел Витоша
  Албена Великова
  1. Сключване на трудов договор - Видове трудови договори - характеристики, законови изисквания за тяхната действителност, задължително и факултативно съдържание, правила, особености и ограничения, установени от КТ; - Граждански договори: кога.....
 • Пътят на жената в Лидерството – управленска среща на 30-09-2015г

  Мениджмънт | Личностно развитие

  30. 09 2015 - 30. 09 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  д-р Светлана Дренска
 
Страница 2 от 9