Образование | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

Образование

 • МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  Човешки ресурси | Търговски умения | Образование | Обучение

  12. 05 2017 - 04. 06 2017
  София, бул.Патриарх Евтимий 36 А
  инж. Ирена Перфанова, псих. Николай Ганчев, адв. д-р Бисерка Маринова, д-р Николинка Игнатова, доц.д-р Георги Андонов, инж. Румен Павлов, инж. Мариана Стаменова, адв. Росица Николова, инж. Христо Георгиев, Цветан Томчев
  Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на професионална квалификация по професия "Брокер"
 • Актуални промени в ЗУТ от 2017 и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

  Нормативни уредби | Мениджмънт | Образование | Курс | Обучение | Семинар | Вътрешнофирмени

  27. 04 2017 - 28. 04 2017
  София, Парк-Хотел Москва
  адв.Валентина Бакалова – адвокат в САК. Експерт при изготвянето на законопроекта и проектите за изменение и допълнение на ЗУТ

  Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра.Промените в Закона за устройство на територията обн. ДВ бр. 13/2017г. и в Закона за кадастъра и имотния регистър обн. ДВ бр. 57/2016г.

 • Модулно обучение по медицинска хипноза и хипнотерапия

  Човешки ресурси | Личностно развитие | Образование | Курс | Обучение

  03. 12 2016 - 19. 03 2017
  София, хотел Рила
  д-р Румяна Пейновска - съосновател на Британската асоциация за медицинска хипноза, основател и завеждащ клиника по медицинска хипноза в онкологията в Charing Cross Hospital, Imperial College, Д-р Венцислав Стоев

  Модулното обучение по медицинска хипноза и хипнотерапия, организирано на принципа на практическите семинари е предназначено за лекари, зъболекари и психолози. Програмата на обучението по медицинска хипноза и хипнотерапия е разработена и се води от д-р Румяна Пейновска на базата на европейските стандарти за продължаващо професионално обучение, като е изцяло съобразена с образователните изисквания и норми на европейското обучение по хипнотерапия в областта  на здравеопазването. 

 •  
 • Курс по клинична терапевтична комуникация

  Човешки ресурси | Образование | Курс

  26. 11 2016 - 27. 11 2016
  София, хотел Рила
  Д-р Венцислав Стоев, България; Д-р Румяна Пейновска, Великобритания

  Обучението е специално разработено с цел да подобри връзката здравен професионалист-пациент, да благоприятства терапевтичния процес, да подобри знанията и разбирането на здравният професионалист за психиката и нагласите на пациента, да спомогне за благоприятно съдействие от страна на пациента при провеждането на лечение или належащи инвазивни процедури и да допринесе за гладкото протичане на контакта на пациента с често чуждата му клинична среда.

 • Аз творя – Уоркшоп от Личностно развитие за деца

  Личностно развитие | Образование

  Личностно развитие
  23. 04 2016 - 23. 04 2016
  София
  д-р Надя Колчев (психолог, НБУ, Департамент Когнитивна наука и Психология) Петя Пандурова (психолог, психодрама асистент)
  Творческите занимания подпомагат развитието на детето в много посоки: подобряват фината моторика; развиват умението да взима решение и да решава проблеми; насърчават себеизразяването; развиват въображението; развиват креативността; развиват чувството за естетика.
 • ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА УЧИЛИЩАТА В НИЦА

  Образование | Семинар

  Образование
  25. 02 2016 - 02. 03 2016
  НИЦА, МАНТОН - ФРАНЦИЯ
  Обмяна на опит
  ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА УЧИЛИЩАТА В НИЦА
 •  
 • Бизнес комуникация

  Образование | Обучение

  23. 11 2015 - 23. 11 2015

  ул. \\\"Пиротска\\\" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303

  Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
 • Финансов анализ

  Образование | Обучение

  12. 11 2015 - 12. 11 2015

  ул. Пиротска № 45, ет. 2, офис 20. София 1303

  Светлана Дренска
  Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
 • AGILEPM® FOUNDATION

  Образование | Курс

  Образование
  09. 11 2015 - 11. 11 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  Krzysztof Malus
  КРАТКО ОПИСАНИЕ Сертификационен курс по основите на метода за гъвкаво управление на проекти AgilePM .
 •  
 • EBCL Ниво C – Лидерство и мениджмънт

  Образование | Курс

  Образование
  07. 11 2015 - 14. 11 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и валидност, признати в повече от 30 държави по света
 • Управление на времето

  Образование | Обучение

  22. 10 2015 - 22. 10 2015

  ул. \"Пиротска\" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303

  Светлана Дренска
  Усещате ли главоболие и непрекъснато напрежение, защото част от задачите ви изостават и вечно "довършвате нещо"? Чувствате ли се разкъсан между лични задачи и колеги, които ви "прехвърлят топката" при всяко затруднение? Този курс ще ви помогне да си направите равносметка ще ви "въоръжи" с инструменти за промяна.
 • В2В Кампании за директни продажби

  Образование | Обучение

  22. 10 2015 - 22. 10 2015

  ул. \\\\\\\"Пиротска\\\\\\\" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303

  Курсът за "B2B кампании за директни продажби" представя модел за планиране на ефективни кампании.
 •  
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО

  Човешки ресурси | Образование

  01. 10 2015 - 01. 10 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  д-р Светлана Дренска
 • Сертифициращ курс по медиация

  Личностно развитие | Образование | Курс | Тренинг | Обучение

  19. 09 2015 - 27. 09 2015
  гр. София, бул. Александър Стамболийски 205, блок Б, ет. 2.
  Катина Клявкова
  Практически курс за придобиване на правоспособност на медиатор. За всички професионалисти, желаещи да разширят уменията си за разрешаване на спорове чрез спогодяване. За всички любители на хармоничните и партньорски взаимоотношения, които се чувстват привлечени от идеята да практикуват професионално медиация. Водещ треньор е Катина Клявкова - медиаторът с ежедневна успешна практика в България от 13 години насам, награденa през 2015 година от Съюза на юристите и Националната асоциация на медиаторите за успехи и принос.
 • Управление на промяната

  Образование | Обучение

  09. 08 2015 - 10. 08 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  д-р Светлана Дренска

  "Промяната е закон на живота и тези, които непрекъснато гледат назад или се ограничават само до днешния ден, със сигурност ще пропуснат бъдещето". Джон Ф. Кенеди Практиката в управлението на организационна промяна показва добри планове за техническите аспекти на промяната, свързани с новите задачи, процеси, технологии. Проблемите при въвеждането на промяната възникват, когато хората трябва да приемат и да се ангажират с процеса на въвеждане на промяната. Курсът "Управление на промяната" разглежда и двата аспекта в процеса на управление на промяна, като предлага подходи за избягване и преодоляване на риска от провал.

 •  
 • Бюджетиране

  Образование | Обучение

  06. 08 2015 - 06. 08 2015
  ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
  д-р Светлана Дренска
  Умеете ли да планирате бъдещата дейност с отчитане на различните оперативни и капитални разходи, които ще се наложи да направите? Познавате ли предизвикателствата и проблемите в процеса на бюджетиране? Този курс ще въведе практически подходи, ще разкрие практики в различни сектори и ще обясни аргументите на алтернативните подходи в планирането.
 • Уоркшоп Детски социални умения

  Личностно развитие | Образование | Тренинг

  Личностно развитие
  06. 06 2015 - 06. 06 2015
  гр. София, Ул. Парчевич 33, ет 3 (Детски кът на Ресторант-Пицария „Червената къща“)
  гл.ас. д-р Надя Колчева (НБУ, Департамент Когнитивна наука и Психология),

  Какво: Уоркшопът разглежда ключови развитийни промени при деца в предучилищна възраст. В рамките на група от връстници, чрез интерактивни и арт техники, децата ще имат възможност да разгръщат своя личностен потенциал.

   

 • Семинар Когиталност - всичко което Е

  Личностно развитие | Образование | Обучение | Семинар

  Личностно развитие
  30. 05 2015 - 31. 05 2015
  Академия Когиталност, ул. "Хенрик Ибсен" №5
  ЛЕКТОРИ: ivomir– 51 г. – завършил физика (квантова електроника и лазерна техника) – СУ “Климент Охридски”. Писател, когиталист, обединител. Eми Стойчева – 26 г. - завършила психология – СУ “Климент Охридски”. Редактор, когиталист, подредител.
  Семинар, който те провокира да излезеш от рамките на невъзможностите
 •  
 • Professional Executive Management

  Мениджмънт | Образование

  Мениджмънт
  01. 05 2015 - 09. 05 2015

  Какво: Сертификатна Програма – Professional Executive Management Program (PEM)


  5 модула в рамките на 6 месеца :


  STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
  MATCHING MARKETING AND STRATEGY
  LEADERS AND ORGANIZATIONS
  FINANCIAL STRUCTURING
  PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

  Лектори: Eкип
  Място на провеждане: София, Учебен Център

 • Семинар "Когиталност - всичко, което Е!"

  Личностно развитие | Образование

  31. 01 2015 - 01. 02 2015

   


  Теория от Когиталността е уникална българска теория (и същевременно позитивна ежедневна практика), а семинарът е едно приключение, в което всеки един участник ще може да изпита на практика пътуването във времето чрез футуро-ретроспективната методика (регресия и прогресия, които се правят в залата между участниците), да усети огромната информация от сънищата и отключването на енергийните възможности… Всеки участник разбира и това, че материя няма, че всичко е енергия. И което е по-важно – осъзнава, че тази енергия е мисловност (когиталност) и тя се проявява чрез самите нас.
  За да се изпълни на практика девизът на Теория от Когиталността – „Всяка пешка става цар!“


     Лектори: ivomir, Еми Стойчева
  Място на провеждане


  хотел "Сити Авеню" 49

 • Основен курс по клинична хипноза

  Личностно развитие | Образование

  Личностно развитие
  24. 01 2015 - 25. 01 2015

  I Модул: 15.11.2014 (събота) - 16.11.2014 (неделя) / II Модул: 24.01.2014 (събота) - 25.01.2015 (неделя) / III модул: 21.03.2015 (събота) - 22.03.2015 (неделя
  Какво: Какво е хипноза и как действа; 
  - Знания и умения за безопасно клинично приложение на хипнозата;
  - Допълнителни терапевтични средства, които ви позволяват да работите с пациенти, които изпитват по-силно чувство на безпокойство или са тревожни, имат остри или хронични болки, които имат страхове или фобии както към рутинни медицински интервенции, така и към различни житейски ситуации Способност да използвате хипноза, както за постигане на личните Ви цели и преодоляване на лични проблеми, така и в ежедневната Ви работа на клиницисти;
  - Практически умения за овладяване на стреса;
  - Обогатяване на комуникативните Ви способности, както в професионално, така и в лично отношение Водещ лектор: Обучението се води от  Д-р Румяна Пейновска,  Лектори: Д-р Румяна Пейновска - специалист с дългогодишен преподавателски и клиничен опит в сферата на медицинската хипноза във Великобритания и Д-р Венцислав Стоев зъболекар, клиничен психолог, председател на УС на Българската Асоциация по Клинична Комуникация и Хипноза.
  Място на провеждане: гр. София, „Принцес хотел”, бул. „Мария Луиза” 131

 
Страница 2 от 4