Финанси § Проекти | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Финанси § Проекти

 • Национален Счетоводен Семинар - Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2017

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Семинар

  25. 01 2017 - 25. 01 2017
  София, Хотел Central Park**** (с/у НДК)
  Малина Панайотова - Началник Сектор НАП, Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване.

  Заповядайте на 25 януари, 2017 г. (сряда) в хотел Central Park **** на ежегодния Национален Счетоводен семинар, организиран от Семинари БГ, на който ще научите основните промени в социалното и здравно осигуряване за 2017 г.

 • Иновации споделена икономика и умни градове - Годишна конференция на b2b Media

  Нормативни уредби | IT и комуникации | Финанси § Проекти | Конференция

  03. 11 2016 - 03. 11 2016
  Sopharma Business Towers, Сграда Б, 3 етаж
  Д-р Анна-Мари Виламовска - Секретар по здравеопазване, образование и наука на Президента на Р България; Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции; Арх. Борислав Игнатов – Председател на Камара на Архитектите в България; Пелагия Виячева - Софарма АД; Горан Миланов - Председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация; Арх. Ангел Захариев; Светлин Наков – основател на Софтуерен университет; Илия Кръстев - SAP; Емил Парашкевов; Бисера Иванова; Галин Бородинов;
  Възможна мисия ли е споделената икономика? Сред презентаторите на Годишната конференция на b2b Media на 3 ноември 2016 г, посветена на “Иновации, споделена икономика и умни градове”.ще са Д-р Ана-Мари Виламоска – секретар на президента по иновации, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, председателят на камарата на архитектите у нас арх. Борислав Игнатов и представители на бизнеса.
 • АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA COMMON REPORTING STANDARD DAC 2

  Финанси § Проекти | Семинар

  Финанси § Проекти
  13. 06 2016 - 13. 06 2016
  София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
  Иван Антонов, главен юрисконсулт, дирекция “Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане”,Централно управление на НАП
  Семинарът е базиран на последните промени в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г. Дава по-задълбочени познания относно режимите на разкриване на банкова и друга финансова информация от чуждестранните финансови институции и ефектите на автоматичния обмен на финансова информация върху българските лица, които имат инвестиции в чужбина. Предназначен е за представители от банковия, застрахователния и инвестиционния сектор, адвокати, консултанти и счетоводители.
 •  
 • Станете търговец на световните финансови пазари и променете мисленето си - с курс за Forex трейдър начинаещи от Profit Point

  Финанси § Проекти | Курс

  06. 06 2016 - 30. 06 2016
  София, бул. Витоша 146
  Метин Исметов

  Компания Фина Ман ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София. Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване. "При нас ще получите необходимите Ви знания относно функционирането на финансовите пазари и конкретни реални възможности за реализация"

 • УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО И УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ

  Финанси § Проекти

  02. 06 2016 - 03. 06 2016
  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
  Радослав НЕДЯЛКОВ
  В програмата ще усвоите: техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениджърите да подобрят финансовото си представяне; стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване; себестойност на база дейности (Аctivity–based costing); техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски); практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.
 • Национален Семинар ФИНАНСИРАНЕ 2016 - Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС и Обществени поръчки по ЗОП

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти

  Нормативни уредби
  16. 03 2016 - 16. 03 2016
  София, Парк Хотел Москва
  адв. М. Кривачка- Експерт по ЗОП; Даниела Кузманова - Сертифициран ръководител ЕС проекти;

  Първият практически и независим Национален семинар, който съчетава на една място цялата най-полезна информация, която се отнася до финансирането на малкия и среден бизнес, а именно: Фондове на ЕС в България, Програми, съфинансирани от ЕС и Обществени поръчки по ЗОП.

   

   

 •  
 • Втори Национален Семинар УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  14. 03 2016 - 15. 03 2016

  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6

  г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси

  Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения. Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата. Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 • Алтернативно финансиране

  Финанси § Проекти | Курс | Тренинг | Обучение | Семинар

  13. 02 2016 - 13. 02 2016

  Културен център \"G8\", София ул. \"У. Гладстон\" No.8

  Имате идея, която ще промени света, но не знаете как да финансирате реализирането й? Проектът ви е свързан с разработване на нов продукт или услуга, имате решение на социално значим проблем или се нуждаете от помощ за лична кауза - присъединете се към нас, за да разберете какви са алтернативните начини за набиране на средства.
 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Счетоводство | Семинар

  Нормативни уредби
  25. 01 2016 - 26. 01 2016
  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
  г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в НАП г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант г-н БОЙКО КОСТОВ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, председател на ИДЕС

  На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2015 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2015 г. Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2016 г. Специално внимание на семинара ще бъде отделено на приетия нов Закон за счетоводството.

 •  
 • XIII Национален Семинар АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

  Финанси § Проекти | Счетоводство | Курс | Обучение | Семинар

  Финанси § Проекти
  23. 11 2015 - 24. 11 2015
  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”
  Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.
 • Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - Нови възможности за кандидатстване

  Човешки ресурси | Финанси § Проекти

  Човешки ресурси
  16. 07 2015 - 16. 07 2015
  гр. София, кв. Красно Село, ул. Княгиня Клементина № 39
  Росица Янкова, Бистра Ковачева, Надежда Симеонова
  За втория програмен период 2014 – 2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” е с общ бюджет от 2,136 млн. лв. национално и европейско финансиране, разпределени за социално включване, заетост, институционален капацитет, транснационално сътрудничество и техническа помощ. Основните цели на програмата са: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; социално приобщаване и борба с бедността; повишаване институционалния капацитет; подобряване на адаптивността на заетите и качеството на работните места. Как да се възползваме от различните схеми и възможности за кандидатстване ще научим по време на специализираното обучение на 16 юли 2015 г. в град София.
 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Семинар

  11. 06 2015 - 11. 06 2015
  София, х-л Central Forum ****
  адв. Милана Кривачка

  Какво: Анализ на измененията и допълненията в общите правила за възлагане на обществените поръчки; чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП; промени в представянето на техническите предложения под формата на електронен каталог – чл.34а - чл.34 в от ППЗОП; чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП – чл.29а – чл.29г от ППЗОП; чл.29д – чл.29и от ППЗОП; чл.47а от ППЗОП; чл.45а – чл.45б ЗОП; „електронен мониторинг" (е-мониторинг) и „електронен одит" (е-одит) – чл.55в - чл.55г от ППЗОП;

 •  
 • Как да напишем успешен проект по европейски програми – практически умения в процеса на разработване и добро управление на проекти

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  Мениджмънт
  11. 06 2015 - 11. 06 2015
  гр. София, кв. Красно Село, ул. Княгиня Клементина № 39
  Росица Янкова - ръководител на отдел „Стратегия и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Надежда Симеонова - магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.
  Има ли рецепта за написването на успешен проект? Какво трябва да знаем и да правим при реализирането на една добра идея. Как можем да почерпим финансиране и с какво структурните фондове на Европейския съюз биха ни били полезни? На тези и други въпроси ще отговорим по време на специализираното обучение на 11 юни 2015 г. в град София.
 • ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2015 Подобряване на производствения капацитет в МСП

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  Мениджмънт
  02. 06 2015 - 03. 06 2015
  гр. София - 02.06.2015 г. гр. Пловдив - 03.06.2015 г.
  Росица Янкова - ръководител на отдел „Стратегия и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Надежда Симеонова - магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.
  "Персонал Холдинг" АД организира обучителен семинар, на който ще запознае участниците с отворената процедура за набиране на проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Отворената процедура за кандидатстване е насочена към модернизиране на предприятията, чрез закупуването и внедряването на ново оборудване и/или технология за съществуващото производство или чрез изграждането на нови производствени мощности.
 • Еразъм – новата програма на ЕС в областта на образованието обучението младежта и спорта

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  Мениджмънт
  29. 04 2015 - 29. 04 2015
  гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина" 39, зала Спарта
  Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Ива Евгениева - ръководител на направление “Международни отношения и проекти” в групата на “Персонал Холдинг” АД. Надя Илиева - ръководител на отдел „Международни проекти“ към групата на "Персонал Холдинг" АД.
  Какво: “Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и чрез предоставяне на възможности за обучение и сътрудничество с оглед повишаване на професионалния капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е добра възможност за подкрепа на формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи.
 •  
 • Как да напишем успешен проект по европейски програми – практически умения в процеса на разработване и добро управление на проекти

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  Мениджмънт
  23. 04 2015 - 23. 04 2015
  гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина" 39, зала Спарта
  Росица Янкова - Ръководител на отдел „Стратегии и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Надежда Симеонова - магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.
  Какво: През първия програмен период 2007—2013 г. „Персонал Холдинг“ АД активно участва в разработването и управлението на проекти по различни програми, финансирани от Европейските фондове, в рамките на 7-те Оперативни програми. Дружеството е сред участниците от страна на работодателските организации в Заседанията на отделните Комитети за наблюдение по новите оперативни програми.
 • Обучителен курс: “ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ"

  Мениджмънт | Финанси § Проекти

  Мениджмънт
  30. 03 2015 - 31. 03 2015
  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
  ЛЕКТОР на обучителния курс е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.
  Какво: В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.
 • VI национален семинар АНАЛИЗ и УПРАВЛЕНИЕ на ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ

  Финанси § Проекти | Счетоводство | Семинар

  23. 03 2015 - 24. 03 2015
  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
  ЛЕКТОР на семинара е г-н ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ.

  Какво: Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането. Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 •  
 • Практически курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ. НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти

  Нормативни уредби
  20. 03 2015 - 20. 03 2015
  гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
  Водещ на курса е г-жа ДАНИЕЛА КУЗМАНОВА – Сертифициран ръководител проекти, ниво C на IPMA, с дългогодишен опит в консултирането, изготвянето и управлението на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз.
  Какво: Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участници, предоставянето на навременна информация, поставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблеми, практическите упражнения и разработване на решения.
 • Финанси за мениджъри

  Мениджмънт | Финанси § Проекти | Нормативни уредби

  05. 02 2015 - 05. 02 2015

   


   


   


  Когато става дума за управлението на дадена фирма, трябва да сме наясно, че ниската финансова компетентност може да доведе до огромни загуби за фирмата или дори до фалит. Защото в крайна сметка важно е не само колко печели фирмата, но и какви действия предприемаме, за да реинвестираме тези финанси, и как работим за задържането и увеличаването им.


  Ето защо е от изключителна важност да притежаваме минимални финансови познания, тъй като те са за задължително условие за успех във всяка бизнес област.
  А във времена на криза и кризисни ситуации финансовата грамотност = своевременно преструктуриране на дейността на предприятието, за да може то да продължи своето съществуване.


  Ето защо екипът на РС Издателство и Бизнес Консултации организира специален семинар за всички онези, които разбират важността на финансовите познания и желаят да доразвият своите.


   


   


     Лектори: Петър Петров
  Място на провеждане


  гр. София

 • Специализирано обучение - Хоризонт 2020, проекти за малкия и среден бизнес

  Финанси § Проекти

  04. 02 2015 - 04. 02 2015

   


  Цел на обучението


  През 2014 г. „Персонал Холдинг“  разработи първите си проекти по програма Хоризонт 2020 и е сред първите български компании, които работят по програмата.


  Целта на настоящото обучение е да:


  -  споделим нашия опит


  - предоставим възможност на микро, малки и средни предприятия да се запознаят с условията за кандидатстване за директно финансиране от Европейската комисия с проекти по схемата Хоризонт 2020


  -  участниците да получат насоки как да реализират своите бизнес иновации


   


     Лектори: Росица Янкова, Надя Илиева, проф. Милен Балтов
  Място на провеждане


   


  гр. София,
  х-л Форум, бул“Цар БорисIII“ №41

   

 
Страница 2 от 5