Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора

Обучение

27. 10 2017 - 27. 10 2017
Стара Загора, Хотел Сити, бул. „Патриарх Евтимий“ 23
д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм
Организатор: Otgovori.Info / Обучението е напълно безплатно и осигурява основни познания за осигуряне на безопасност и здраве при работа във фирмата. Включва теми като нормативна база, права и задължения, учредяване на КУТ/ГУТ, изисквания за инструктажи, обучение и оценка на риска, както и изисквания за основна документация по ЗБУТ във фирмата, която подлежи на проверка от инспекция по труда.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Учебни материали на хартиен носител; кафе-паузи; обяд – сандвич и минерална вода.

Обучението е безплатно и цели предоставяне на знания на участниците!

Организатор: Otgovori.Info

Програма

1. Нормативна база – общ преглед.
2. Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, работещи.
3. Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Инструктажи и обучения във фирмата.
5. Изисквания за оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.
6. Основна документация по ЗБУТ във фирмата.

 

Още информация и записване на: 0889 319 568, Деяна Илиева