Безплатно обучение по ЗБУТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Безплатно обучение по ЗБУТ

Обучение

09. 06 2017 - 09. 06 2017
Враца, Хотел Мира, ул. Сан Стефано 8
инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева
Обучението по ЗБУТ е за знания и БЕЗПЛАТНО. Подходящо за лица, които съвместяват дейностите на „орган по безопасност и здраве при работа“ с други ангажименти или за такива, които са съвсем в началото на своята кариера като длъжностни лица по безопасност и здраве при работа.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Учебни материали на хартиен носител; кафе-пауза; минерална вода.

Програма на обучението

 

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд и негови поднормативни актове.

2. Основни действащи лица при осигуряването на ЗБУТ – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, Комитет/ Група по условия на труд, работещи.

3. Инструктажи и обучения във фирмата.

4. Оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.

5. Лични предпазни средства.

 

Продължителност: 10.00 - 15.30 ч.

 

За повече информация – Деяна Илиева, на тел. 0889 319 568