Варна - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017г с Димитър Войнов | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Варна - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017г с Димитър Войнов

Счетоводство | Семинар

Счетоводство
05. 12 2017 - 05. 12 2017
хотел Аква до жп гарата
Димитър Войнов - експерт по ЗКПО
СЕМИНАР в гр. ВАРНА 05. 12. 2017г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. Начало: 9:30ч. Лектор: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО Място на провеждане: Хотел АКВА , до ЖП Гарата Теми: Промени в ЗКПО през 2017 г. - подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март - подаване на декларации по електронен път и др.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: ддс,лекции, 2 кафе паузи, един обяда,материали

СЕМИНАР в гр. ВАРНА
05. 12. 2017г. 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.
Начало: 9:30ч.
Лектор: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО
Място на провеждане: 
Хотел АКВА , до ЖП Гарата


Теми:
Промени в ЗКПО през 2017 г.
- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
- подаване на декларации по електронен път
- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:
- избор на облагане
- разходи, подлежащи на облагане
- данъчна основа
- документална обоснованост
- деклариране и внасяне

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
Отговори на въпроси и др.

Начало 9:30ч.
9:30 – 11:00ч. лекция
11:00 - 11:30ч. кафе пауза
11:30 - 13:00ч. лекция
13:00 – 13:45ч. работен обяд
13:45 – 15:15ч. лекция
15:15 – 15:45ч. кафе пауза
15:45 – 17:00ч. лекция

В цената на обучението се включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел. 08888 07 911 
Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл 
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. 
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт  в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 29.11.2017г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 27.11.2017г.
----------------------------------------------------------------------

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ 
до 03.11.2017г.
За един участник 100 лв. или съответно 120 лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за двама и повече участника от една фирма – по 95лв. без ддс или съответно 114лв. с ддс на участник


РЕДОВНИ ЦЕНИ след 04.11.2017г.

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 130лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД

-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 156 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД

За двама и повече участника от една фирма по 120лв.без ддс на участник или съответно по 144лв. с ддс.
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

 


  Регистрирай се:

  Име и Фамилия:*
  На кирилица!
  Брой участници:*
  Имена на участници:
  На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:156.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС:
  Адрес:
  На кирилица!