Ежегодно бучение по ЗБУТ - ниво напреднали | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Ежегодно бучение по ЗБУТ - ниво напреднали

Обучение

27. 07 2017 - 28. 07 2017
гр. Варна, Факултет по дентална медицина, МУ – Варна, бул. Цар Освободител 150
инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, адв. Мария Радева
Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за: – длъжностни лица по безопасност и здраве прри работа – ръководители; – представители от Комитетите и Групите по условия на труд; – специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 7% на участник
при повече от 3 записани 7% на участник
Цената включва: Учебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.

Обучението е в два дни. Може да се включите и в двата или да заявите участие само за единия ден в зависимост от Вашите предпочитания – в първия ден са по-нормативни теми, а във втори – надграждаме.

Първи ден

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017 г.
 2. Организация на инструктажите – казуси и решения.
 3. Лични предпазни средства (ръкавици и очила) – избор и маркировки.
 4. Промени с възрастта и възникващи рискове.
 5. Процедура за оценка на риска по Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета и ръководствата по прилагането й.

Втори ден

 1. Модул „Практическо упражение по темите от първия ден“.
 2. Съдебна практика при трудови злополуки – установяване, обезщетения, отговорност на длъжностните лица – темата се води от адв. Мария Радева.
 3. Заболеваемост – какво има в анализа, значение на терминологията, как се откриват причинно-следствени връзки.
 4. Защити при механични опасности и добри практики.
 5. Признаци и първа помощ при състояния, свързани с диабет, инфаркт, инсулт.

Цена: Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС.
Участие в единия ден: 125 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 115 лв. без ДДС

Отстъпка ползват:

 • Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
 • Участници в предишни наши отворени обучения.
 • При участие на двама или повече човека от една фирма.
 • Абонати на безплатния бюлетин на Otgovori.Info  – ползват отстъпка само при участие в двата дни

КАКВО Е ОСИГУРЕНО ЗА ОБУЧЕНИЕТО: Учебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.