ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучение

Обучение
21. 11 2017 - 21. 11 2017
СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" 24
ИНЖ. БОРИС ПЕТРОВ
Свободни места: 15
ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ Целта на курса е обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: кафе пауза и учебни материали

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Целта на курса е обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по програми, с които се определя образователен минимум от знания и умения за теоретическа и практическа подготовка, необходими за придобиване на съответната квалификационна група.

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение. 

Обучаемите получават от І-ва до V-та квалификационна група в зависимост от дейностите, които изпълняват.

Програмите за обучение са съобразени с квалификационната група на обучаемите лица.

Цена:
I-III квалификационна група - 72 лева;
IV-V квалификационна група - 84 лева.

За справки: 0884 200 980


  Регистрирай се:

  Име и Фамилия:*
  На кирилица!
  Брой участници:*
  Имена на участници:
  На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:72.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС:
  Адрес:
  На кирилица!