ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ФАКТОР ЗА УСПЕХА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МОДЕРЕН МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ФАКТОР ЗА УСПЕХА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МОДЕРЕН МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТ

Човешки ресурси | Личностно развитие

29. 05 2017 - 30. 05 2017
София
Лектор: Николай Дерилов
“ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ФАКТОР ЗА УСПЕХА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МОДЕРЕН МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТ” Дати на провеждане: 29 – 30.05.2017г. Място: гр. София Продължителност 2 дни – 16 академични часа Цели на курса: Участниците в обучението да се запознаят с процеса на опознаване и контролиране на емоциите. Знанията ще подпомогнат правилното отношение към емоциите на работното място и управляването им в полза на подобряване на изпълнението в съответната организация. Задачи: Да се научат уча
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: ддс,лекции, 4 кафе паузи, два обяда,удостоверение,материали

                                                          

08888 07 911 

ТРЕНИНГ КУРС НА ТЕМА:

 

 “ЕМОЦИОНАЛНАТА  ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ФАКТОР ЗА УСПЕХА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МОДЕРЕН МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТ”

Дати на провеждане: 29 – 30.05.2017г.

Място: гр. София

Продължителност  2 дни – 16 академични часа

 

Лектор: Николай Дерилов - магистърска степен по  административен мениджмънт от  НБУ,  Психология в  СУ „Св. Свети Кирил и Методий“, специализирал е социална психология,  Педагогика и История. Има повече от  25 години опит  като лектор/обучаващ по мениджмънт и лидерство, управление на човешките ресурси, „меки“ умения, консултант и ментор.

 

Цели на курса: Участниците в обучението да се запознаят с процеса на опознаване и контролиране на емоциите. Знанията ще подпомогнат правилното отношение към емоциите на работното място и управляването им в полза на подобряване на изпълнението в съответната  организация.

Задачи: Да се научат участниците как: да опознават по-добре собствените си емоции и да ги контролират; как да опознават по-добре емоциите на другите; Как да развият умения за правилно насочване на емоциите в полза на подобряване на вътрешния баланс, екипната работа и работния процес; По какъв начин да постигнат разбиране как емоционалната интелигентност /ЕИ/ влияе върху процесите, свързани с ефективното управление в организацията и как може да се използва като модерен мениджърски инструмент; Как да развие необходимост от подобряване на емоционалната интелигентност като част от развитие на потенциала.

 

ПРОГРАМА

Първи ден

Час

 

Сесия

 

Съдържание

09.30 – 10.30

 ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

 • Запознаване;
 • Мотивация за провеждане на обучението;
 • Връзка с предишни знания и опит;
 • Определяне на очакванията;
 • Правила за групова работа;
 • Тема, цели и програма на курса.

 

10.30 – 11.00

Кафе пауза

 

11.00 – 12.30

І.ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПРЕЗУМПЦИИ.

Основни  въпроси:

 1. Що е интелигентност. Същност и определение
 2. Видове интелигентност
 3. Презумпции

 

12.30 – 13.30

Обяд и обедна почивка

 

13.30 – 15.00

ІІ. ЕМОЦИИ. СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ.

 

Основни въпроси:

 1. Определение за емоция
 2. Характеристики на емоцията. Валентност. Интензивност. Съдържание
 3. Функции и класификация на  емоциите
 4. Управление на емоциите
 5. Влияние на емоциите върху поведението

 

 

15.00 – 15.30

Кафе пауза

 

15.30 – 17.00

ІІІ .  ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ /ЕИ/. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

Основни  въпроси:

 1. Генезис  на емоционалната интелигентност
 2. Характеристики на ЕИ /себепознание, самоконтрол, емпатия, мотивация и социализация
 3. Техники за опознаване и контролиране на емоциите на работното място

17.00 – 17.15

Обобщение и приключване на първия ден от обучението

 • Въпроси;
 • Мнения;
 • Предложения.

Втори ден

09.30 – 09.45

 

Преглед на курса от ден 1

 

09.45 – 10.30

 

 

 

ІV. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРАКТИКАТА

 

 

 1. Емоционалната интелигентност – фактор за успеха
 2. Емоциите като инструмент в ефективната комуникация
 3. Емоционалната интелигентност при водене на преговори

10.30 – 11.00

Кафе пауза

 

11.00 – 12.30

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕИ В ПРАКТИКАТА – продължение

 

 

 1. ЕИ при справяне  с конфликти и конфликтни  ситуации
 2. Мениджмънт и лидерство – емоция, вдъхновение, мисъл, разбиране
 3. Позитивни и негативни емоции като част от мениджмънта и лидерството

 

12.30 – 13.30

Обяд и обедна почивка

 

13.30 – 15.00

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕИ В ПРАКТИКАТА – продължение

 1. Емоционална, социална и креативна интелигентност
 2. Вдъхновяване и мотивиране на устойчиво развитие, растеж и учене

15.00 – 15.30

Кафе пауза

 

15.30 – 16.30

V. ЕМОЦИИ И СТРЕС

 1. Влияние на емоциите при справяне със стреса;
 2. Заразителност на емоциите;
 3. Начини за подобряване и усъвършенстване на емоционалната интелигентност;
 4. Стратегии за изграждане  на взаимоотношения.

16.30 – 17.15

Приключване и оценка на обучението

§         Преглед на проведеното обучение;

§         Попълване на анкетни карти;

 • Обратна информация за резултатите от обучението.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА

 

Николай Борисов Дерилов  - магистърска степен по  административен мениджмънт от  НБУ,  Психология в  СУ „Св. Свети Кирил и Методий“, специализирал е социална психология,  Педагогика и История. Има повече от  25 години опит  като лектор/обучаващ по мениджмънт и лидерство, управление на човешките ресурси, „меки“ умения, консултант и ментор. Преподавал е в ИПА /институт за публична администрация/, провежда обучения по персонален, административен  и стратегически мениджмънт, управление на човешките ресурси, управление на проекти, повече от  30 различни теми в посочените по-горе области. Завършил е обучение за  обучаващ  и владее интерактивния подход в провеждането на обучения - модел на Колб и Меландър. Има опит в организирането и провеждането на ЦО /Център  за оценка/ и ЦР /Център за  развитие/. Провежда  също така и обучения за  обучаващи. Подготвил е повече от  250 лектори/обучаващи и е провел над 200 обучения.  Експерт по въпросите на мениджмънта и лидерството, управление на човешките ресурси  /обучение, кариерно развитие, подбор на персонала, оценяване на служителите, изграждане на управленски  потенциал, наставничество, въвеждащо  обучение, др./, оценител и ръководител на  ЦР, кариерен консултант, др.  

Професионален опит:

 • Експерт и Ръководител на проекти по ОПАК;
 • Консултант и ментор по мениджмънт;
 • Кариерен консултант с международно признат сертификат;
 • Оценител и ръководител  на ЦР/ЦО;
 • През периода 1999 – 2003г. – психолог и директор на Център за преквалификация;  
 • От септември 2008г. до  януари 2014г. началник отдел „Обучение и развитие“, а понастоящем  началник отдел „Оценяване и развитие“ в ЦУ на НАП.
 • Провежда обучения в ДА, НПО и бизнеса;
 • Действащ ръководител.

 

Курсът включва: ефективно обучение в малка група , четири кафе паузи, два обяда, индивидуални материали, сертификат за участие

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт– след програмата на курса има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл 

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

 

За контакт: тел. 08888 07 911

 

Денислава Рускова

 

ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 30.04.2017г.

За един участник – 405лв. без ддс или съответно 486лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една организация – 380лв.без ддс  или съответно 456лв.с ддс

 

ЦЕНИ  след 1.05.2017г. ( при наличие на места)
За един участник – 450лв. без ддс или съответно 540лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една организация – 425лв.без ддс  или съответно 510лв.с ддс

 

 

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт в раздел общи условия!!!!!!!

 

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти (12)  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

ТОЧНОТО МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ В СОФИЯ ЩЕ СЪОБЩИМ ДОПЪЛНИТЕЛНО!