Енергийна ефективност на сградите Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради Certified Passive House Tradesperson | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Енергийна ефективност на сградите Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради Certified Passive House Tradesperson

Обучение

Обучение
  13. 07 2017 - 14. 07 2017
  кв. Лозенец, ул./бул. Христо Смирненски № 1, София
  Екип на ЦПО Виана
  Обучения по Енергийна ефективност на сградите се провеждат с любезното съдействие на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект по международен проект Train-to-NZEB по програма Хоризонт 2020. Обученията са предназначени за инженери или строителни специалисти, притежаващи степен на професионална квалификация в професионални направления: Електротехника и енергетика или Строителство.
  Отстъпки

  Отстъпки за брой записани участници
  при 2 записани 5% на участник
  при повече от 3 записани 10% на участник
  Цената включва: учебни материали, кафе паузи

  Енергийна ефективност на сградите

  Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради

  (Certified Passive House Tradesperson)

  Обучения по Енергийна ефективност на сградите се провеждат с любезното съдействие на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект по международен проект Train-to-NZEB по програма Хоризонт 2020.
  Обученията са предназначени за инженери или строителни специалисти, притежаващи степен на професионална квалификация в професионални направления: Електротехника и енергетика или Строителство.
  Ново придобитите умения и знания на завършилите се реализират за прилагане на решения за енергийна ефективност в сградите и постигане на бъдещия стандарт за Почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС).
  При желание завършилите курса могат да се явят на изпит „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради”, водещ до придобиване на международно признатия сертификат. Полагането и проверката на изпита и издаването на сертификата за България се предлагат на цена от 100 евро, дължима към Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия
  Обучението се провежда по официалната програма на Институт Пасивна къща в рамките на 16 учебни часа от 9.00 до 17.30 часа
  При желание завършилите курса могат срещу допълнително заплащане да преминат оn line обучение, което дава възможност за придобиване на част от професия по следните специалности:
  - Изолации в строителството;
  - Дограма и стъклопоставяне;
  - Топлотехника и ВЕИ.

  Обучението се провежда в Учебно-демонстрационния център, находящ се в София, бул. „Христо Смирненски” № 1, новата сграда на УАСГ.

  Допълнителни дати за обучение:
  20-21 юли 2017 година;
  24-25 юли 2017 година.