Енергийна ефективност на сградите специалност ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

Енергийна ефективност на сградите специалност ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ

Обучение

Обучение
  18. 07 2017 - 19. 07 2017
  Учебно-демонстрационният център, находящ се в София, бул. „Христо Смирненски” № 1, новата сграда на УАСГ
  Екип на ЦПО Виана
  Свободни места: 15
  Обучението за част от професията е предназначено за инженери или специалисти, притежаващи степен на професионална квалификация в професионални направления: Електротехника и енергетика или Строителство. Желаещите имат възможност да получат международен сертификат „Сертифициран строителен работник, изграждащ пасивни къщи”, издаден от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany на стойност 100 евро /левова равностойност/ след положен изпит.
  Отстъпки

  Отстъпки за брой записани участници
  при 2 записани 5% на участник
  при повече от 3 записани 10% на участник
  Цената включва: учебни материали

  Обученията за част от професията са предназначени за инженери или специалисти, притежаващи степен на професионална квалификация  в професионални направления:  Електротехника и енергетика или Строителство.

  Забележка:Необходимо е кандидатите да имат трудов стаж не по-малко от 6 месеца по професията, по която се провежда обучението.

  Обучението се провежда в рамките на 40 учебни часа, от които:

  • дистанционно обучение чрез електронна платформа – 24      учебни часа;
  • присъствена форма на обучение - 16 учебни часа

  Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за придобиване на част от професия.

  Желаещите имат възможност да получат международен сертификат „Сертифициран строителен работник, изграждащ пасивни къщи”, издаден от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany на стойност 100 евро /левова равностойност/ след положен изпит.

  Новопридобитите умения и знания на завършилите се реализират за прилагане на решения за енергийна ефективност в сградите и постигане на бъдещия стандарт за Почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС).

  Обучението се  извършва по програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills с координатор Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

  Срок за записване: 5 дни преди провеждане на присъствената форма на обучение, след което получавате код за достъп до електронната платформа.

  Обучението се провежда в Учебно-демонстрационния център, находящ се в София, бул. „Христо Смирненски” № 1, новата сграда на УАСГ.

  Обучението се провежда в рамките на международния проект Train-to-NZEB по програма  Хоризонт 2020.

  За допълнителна информация: 0884 200 980