Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси

Обучение

15. 06 2017 - 15. 06 2017
гр. Варна: ул. "Братя Шкорпил" № 30, Хотел Бутик Сплендид.
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани със законосъобразното етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.
Отстъпки
Ранна резервация: до 06. 06 2017 - 168.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 20% на участник
Цената включва: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани със законосъобразното етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.
§ Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща етикетирането и опаковането на химичните вещества и смеси; ролята на информационните листове за безопасност; необходимостта от класифициране на веществата и смесите; правилата за опаковане и изготвянето на етикети и др.

§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.

§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения​.​
 

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, като включва теоретична  лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

 § Всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси;

§ Лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;

§ Лицата, работещи с химични вещества и смеси.
 
Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.
Място на провеждане в гр. София: ул. Сердика 13, Бизнес център, ет. 2.
Място на провеждане в гр. Варна: ул. "Братя Шкорпил" № 30, Хотел Бутик Сплендид.
Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 
Отстъпка 20%: при ранни записвания до 06.06.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучението, насрочено за 16.06.17 г./22.06.17 г. на тема "Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси". 
Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.
 
За информация и регистрация: 0888 956 901 | 0877 774 215