КК4 ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ | Seminari.bg
MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | Имейли | Счетоводство | Психолози Ресторанти

 

КК4 ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

IT и комуникации | Курс

IT и комуникации
28. 08 2017 - 04. 09 2017
София, ул. Вашингтон" № 12
Екип на ЦПО Виана
Свободни места: 20

Обучението по „Дигитална компетентност" има за цел придобиване на основни знания и умения за работа с операционна система (Windows), Текстообработка (Word), Електронна таблица (Excel), Интернет и Електронна поща (e-mail).

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе паузи

КК4 "ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ"
Обучението по „Дигитална компетентност" има за цел придобиване на основни знания и умения за работа с операционна система (Windows), Текстообработка (Word), Електронна таблица (Excel), Интернет и Електронна поща (e-mail).
Обучението стартира с провеждане на входящи тестове за определяне на входящото ниво на обучаемите.
Курсът за обучение по „Дигитална компетентност" е с продължителност 45 учебни часа, от които 20 учебни часа теория и 25 учебни часа практика.
Форма на обучение: съботно-неделна
По време на обучението на всеки от обучаемите се предоставя персонален компютър, учебни помагала, материали и консумативи. След завършване на обучението се провеждат изпити.
Успешно издържали изпитите получат Удостоверение за притежаване на КК4 "Дигитална компетентност".

За контакти: 0884 200 980