Модул I на Тренировъчни школи Планиране Снабдяване Логистика Склад | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Модул I на Тренировъчни школи Планиране Снабдяване Логистика Склад

Човешки ресурси | Курс | Тренинг | Обучение | Семинар

Човешки ресурси
21. 11 2017 - 21. 11 2017
хотел Хемус, София
Павлина Цветанова
За всяка професия от веригата за доставки има отделна тренировъчна школа, която разглежда и решава проблемите в оперативните звена. Модул I е основополагащ за всички школи. След това разделяме обученията по направления - Планиране, Снабдяване, Логистика, Склад. Във всяко направление разглеждаме задълбочено почти всички аспекти от ежедневната и стратегическата работа на тези звена. Решаваме практически казуси.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: обучение, кафе паузи

Пускаме извънредна дата за Модул I от Тренировъчните школи.

Датата е 21.11.2017г от 10.00ч до 17.00ч. в хотел Хемус, бул. Черни връх 31, София.

Програмата включва

Взаимовръзки между звената. Роли и отговорности на всеки служител и звено. Подаване и изискване на информация. Срокове за изпълнение на поставена задача. Как да напредваме бързо в оперативната работа. Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma

Основни принципи на планирането. Типове планиране. Планиране на доставки. Планиране на капацитети - склад, персонал, време. Push и Pull техники. Планиране на запаси при поръчково и при серийно производство. Планиране при маркетингова кампания. Re-order point.

Техники за анализ - SWOT, ABC, XYZ, матрица. Приложими формули за изчисления и анализ.

Подреждане на хаоса в планиране, снабдяване и склад. Разширяване на кръгозора. Алтернативи за всяка дейност. Въвеждане на ритмичност в снабдяването. Quick deliveries

Ролята на логистиката за навременни и точни доставки. Приложими закони. Начини за разширяване на възможностите за действия и намаляване на изчакването. Изчисляване на дистрибуцията (Mean, Middle, Mode). Проблеми при вътрешнофирмената логистика.

Складът като гарант за бързи доставки с минимални разходи. Генерални концепции за складовото стопанство. Маршрути и документи. Приложими KPI за веригата за доставки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията можете да видите в сайта.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля да ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 13.11.2017.

Цената на Модул I e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.


Регистрирай се:

Име и Фамилия:*
На кирилица!
Брой участници:*
Имена на участници:
На кирилица!
Email:*
Телефон:*
Крайна цена:260.00 лв.
Ако желаете фактура:
Фирма:
На кирилица!
ЕИК:
ИН по ДДС:
Адрес:
На кирилица!