Нови изисквания в закона за управление на отпадъците Управление на производствени опасни и строителни отпадъци | Seminari.bg
 

Нови изисквания в закона за управление на отпадъците Управление на производствени опасни и строителни отпадъци

Нормативни уредби

Нормативни уредби
23. 02 2017 - 23. 02 2017
гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. ​ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации. Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
Цената включва: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участ

Обучение за разясняване на изискванията към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци  

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящ е за:
Лица отговорни за управлението и работата с производствени и опасниотпадъци на територията на производствени предприятия и на площадки за извършване на дейности с отпадъци;
Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителниотпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране настроителни отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи. 
Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.
Място на провеждане в гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5. Сградата се намира в непосредствена близост до Централна автогара София.
Такса за участие: 175 лева, без ДДС. При участие на повече от един участник 10% отстъпка. Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.
Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическото лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация
: 0888 956 901 | 0877 774 215 
​​