ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

23. 01 2018 - 23. 01 2018
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" № 24
КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛКИНСКИ
ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Обучението се провежда съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: кафе пауза и учебни материали

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Обучението се провежда съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Програма за обучение:

1. Основни нормативни актове и прилагане на техните разпоредби за създаване на ефективна организация и управление на дейността по пожарна безопасност

2. Вътрешно фирмени документи по пожарна безопасност - задължителни за предоставяне на контролните органи за проверка

3. Основни фактори за възникване на пожари. Мерки за тяхното предотвратяване при експлоатация на обектите. Нормативни изисквания за оборудване на предприятията с пожаротехнически средства, пожароизвестителни и пожарогасителни системи

4. Изготвяне на евакуационен план и действия при пожар и авария

5. Дискусии

За контакти: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/