Планиране на продажбите Сегментиране на клиентите | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Планиране на продажбите Сегментиране на клиентите

Мениджмънт | Търговски умения

Мениджмънт
23. 04 2016 - 23. 04 2016
гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев
Свободни места: 15
Програма: 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Процесът на планирането на продажбите: - Концепцията на планирането на продажбите - Ситуационният анализ в продажбите - Поставянето на цели - Количествени цели - Качествени цели
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: кафе-паузи, материали и сертификат

Програма:

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)

1. Процесът на планирането на продажбите:

- Концепцията на планирането на продажбите

- Ситуационният анализ в продажбите

- Поставянето на цели

- Количествени цели

- Качествени цели

 

2. Първичните продажбени планове (насочени навън от Вашата фирма)

- Планиране на оборотите и на обемите

- Селектиране на продуктите

- Планиране на маршрутите и на пътуванията

- Планиране на маршрутите

- Планиране на пътуванията

- Планиране на територията

- Планиране на деня

- Планиране на седмицата

- Планиране на сегментите

- Планиране на продажбените стъпки

 

 

12.30-13.30 Обедна почивка

 

13.30–18.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)

 

3. Продажбената стратегия

- Дейностите на Търговските Представители (ТП) / качеството на контактите

- Нови клиенти

- 6-те подварианта на продажбата

- Селектиране на клиентите

- Потенциал на клиентите

- Качество на контактите

- Обем на контактите на територията

- Количество на контактите

- Честота/периодичност на контактите