ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Счетоводство | Обучение | Семинар

Нормативни уредби
27. 10 2017 - 27. 10 2017
София , хотел Хемус
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет.
Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията за участие; Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции; Изисквания към кандидатите и участниците в процедурата относно личното им състояние и критериите за подбор; Правила за използването на капацитета на трети лица и подизпълнители при изпълнението на обществените поръчки; Проблеми при попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки; Видове критерии за възлагане и др.
Отстъпки
Ранна резервация: до 13. 10 2017 - 162.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: ддс,лекции, 2 кафе паузи, един обяда,материали

                                                           

 

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА:

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Лектор: Милана Кривачка – експертв областта на обществените поръчки

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:  27.10.2017г. петък

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

София, хотел Хемус

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, работен обяд, материали, консултация

ТЕМИ

9.30ч.       -     Начало

09.30 – 11.00 ч.  -   Цел и основни принципи за възлагане на обществените поръчки.

Правила за възлагане на смесените и на запазените обществени поръчки ;

Определяне на приложимата процедура в зависимост от прогнозната стойност на обществената поръчка и вида на възложителя;

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки;  

  11.00 – 11.30 ч. Кафе пауз

  11.30 – 13.00ч. – Практически и правни проблеми при подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията за участие;

Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции;

Изисквания към кандидатите и участниците в процедурата относно личното им състояние и критериите за подбор;

Правила за използването на капацитета на трети лица  и  подизпълнители при изпълнението на обществените поръчки;

Проблеми при попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки;

Видове критерии за възлагане нa обществените поръчки;

Правила за оповестяването откриването на процедурата и за изменение на предварително обявените условия.

              Анализ на често допусканите нарушения при откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

13.00 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30ч.  -  Практически и правни проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Правила за избор на процедурата за възлагане на обществените поръчки;

Заявяване на участие в процедурата за възлагане на обществените поръчки;

Правила за провеждането на съответната процедура.

Условия и ред за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

            Анализ на често допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

        15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. -  Правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка и на рамковото споразумение.

            Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт  – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл 

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира.

 

За контакт: тел. 08888 07 911

Денислава Рускова

 

ЦЕНИ 
За един участник – 160лв. или съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 150лв. или съответно 180лв.с ддс за участник

За групи от 4 и повече участника от една фирма – 130лв. без ддс или съответно 156лв. с ддс за участник
ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 13.10.2017г. ОТСТЪПКА  10% ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ!

 

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара,  се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.