Разград ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО В СИЛА ОТ 01012017г Нов данък в ЗКПО през 2016 г Годишно данъчно приключване на 2016 г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Разград ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО В СИЛА ОТ 01012017г Нов данък в ЗКПО през 2016 г Годишно данъчно приключване на 2016 г

Счетоводство | Семинар

06. 02 2017 - 07. 02 2017
Разград , Хотел ЦЕНТРАЛ
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, експерт по ЗКПО
ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО В СИЛА ОТ 01.01.2017г. Нов данък в ЗКПО през 2016 г. Годишно данъчно приключване на 2016 г. НАЧАЛО : 9:00ч. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, експерт по ЗКПО Хотел ЦЕНТРАЛ гр. Разград Промени в ЗКПО в сила от 1.01.2017г. Нови промени в ЗКПО през 2016 г.:¬¬¬¬¬¬¬ - Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност - Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: един модул

                                                           

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР В РАЗГРАД

                                                        6.02.2017г.

 

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО В СИЛА ОТ 01.01.2017г.

Нов данък в ЗКПО през 2016 г.

Годишно данъчно приключване на 2016 г.

НАЧАЛО : 9:00ч. 

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, експерт по ЗКПО

Хотел ЦЕНТРАЛ гр. Разград

 

Промени в ЗКПО в сила от 1.01.2017г.

Нови промени в ЗКПО през 2016 г.:­­­­­­­

-       Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

-       Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др.

 • превозни средства
 • недвижими имоти
 • други активи

-       Специфика на новия данък:

 • избор на облагане
 • данъчно задължени лица
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • срок за деклариране и внасяне
 • влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)
 • данъчно облагане през 2016 г.

 

Други промени в ЗКПО през 2016 г.

-       продажба на ДЦК на регулиран пазар

-       получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице

-       деклариране на данък при прекратяване

-       други

 

Закон за счетоводството. Промени в следните области:

-       категории предприятия и групи

-       финансови отчети

-       счетоводни стандарти

-       независим финансов одит

-       публикуване

-       доклади

-       други

 

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

 

ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДЕ АКТУАЛИЗИРАНА СЛЕД ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИЕМАНЕ И ОБНАРОДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2017г.


Начало 9:00ч.
9:00 – 10:30ч. лекция
10:30 - 11:00ч. кафе пауза
11:00 - 12:30ч. лекция
12:30 – 13:30ч. работен обяд
13:30 – 15:00ч. лекция
15:00 – 15:30ч. кафе пауза
15:30 – 16:30ч. лекция


Обучението включва: лекции, кафе паузи, работен обяд, материали, консултации


За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г –жа Валя Александрова – представител на Магистер Диксит ЕООД за гр.Разград

Тел.0888 916 634

 

--------------------------------------------------------

08888 07 911 
Денислава Евтимова Рускова
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД 

Не се изисква попълването на специална регистрационна форма. Достатъчно е да изпратите на посочения e-mail  Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт  в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (25) 02.02.2017г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 18.01.2017г.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 18.01.2017г. преференциалните цени са съответно 80лв. без ДДС платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД или
96лв. с ДДС платими по сметката на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД
-----------------------------------
За участвали в предишни семинари и за двама и повече участника от една фирма по 75лв.без ддс на участник или съответно по 90лв. с ддс.

 

Обща цена за двата семинара 6 – 7.02.2017г. :

 150лв. без ддс за участник или 180лв. с ддс

За участвали в предишни семинари и за двама и повече участника от една фирма по 145лв. без ддс на участник или по 174лв. с ддс

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ ВАЛИДНИ след 18.01.2017г.


Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 90лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД


Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 108 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД


За участвали в предишни семинари и задвама и повече участника от една фирма по 85лв.без ддс на участник или съответно по 102лв. с ддс.
 

Обща цена за двата семинара 6 – 7.02.2017г. :

 170лв. без ддс за участник или 204лв. с ддс

За участвали в предишни семинари и за двама и повече участника от една фирма по 165лв. без ддс на участник или по 198лв. с ддс

 
 
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.