Световно-признати теории за управление на веригата за доставки | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Световно-признати теории за управление на веригата за доставки

Човешки ресурси | Мениджмънт | Образование

24. 01 2018 - 24. 01 2018
Русе
Павлина Цветанова
Модул I от Тренировъчните школи за производство и верига за доставки Обучението ще се проведе: София: 20.09.2018; 01.10.2018 Пловдив: 05.02.2018; 23.04.2018; 30.05.2018; 27.09.2018 Русе: 24.01.2018; 26.09.2018 Теми: Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma, Теория на опашките. Основни правила за работа във веригата за доставки. Принципи и техники за планиране на доставки и запаси
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Взаимовръзки между звената. Роли и отговорности на всеки служител и звено. Подаване и изискване на информация. Срокове за изпълнение на поставена задача. Как да напредваме бързо в оперативната работа. Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma
  2. Основни принципи на планирането. Типове планиране. Планиране на доставки. Планиране на капацитети – склад, персонал, време. Push и Pull техники. Планиране на запаси при поръчково и при серийно производство. Планиране при маркетингова кампания. Re-order point.
  3. Техники за анализ – SWOT, ABC, XYZ, матрица. Приложими формули за изчисления и анализ.
    Подреждане на хаоса в планиране, снабдяване и склад. Разширяване на кръгозора. Алтернативи за всяка дейност.
  4. Въвеждане на ритмичност в снабдяването. Quick deliveries
  5. Ролята на логистиката за навременни и точни доставки. Приложими закони. Начини за разширяване на възможностите за действия и намаляване на изчакването. Изчисляване на дистрибуцията (Mean, Middle, Mode). Проблеми при вътрешнофирмената логистика.
  6. Складът като гарант за бързи доставки с минимални разходи. Генерални концепции за складовото стопанство. Маршрути и документи. Приложими KPI за веригата за доставки.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля да ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената на Модул I e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.