Тренировъчна школа Доставки - Управление на покупките | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Тренировъчна школа Доставки - Управление на покупките

Мениджмънт | Търговски умения | Образование

01. 03 2018 - 01. 03 2018
София
Павлина Цветанова
Модул II от Тренировъчна школа Доставки Обучението ще се проведе: В София на дати: 1.3.18; 30.10.18 В Пловдив на дати: 22.6.18; 3.11.18 В Русе на дати: 13.11.18 Теми: Организиране на търг. Начини за събиране на информация. Критерии за избор на доставчик и суровини. Структуриране на запитванетоза оферта. Анализ на офертите. Оценка на риска. Диверсифициране на покупките. Сили на Портър. Възвращаемост на инвестициите
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Критерии за гладък процес на доставки и работа. Критерии за избор на доставчици и подизпълнители. Анализ на потребностите. Цикличност и сезонност.
  2. Необходимост от материали и услуги. Оценка на текущата ситуация и идентифициране на проблемни зони. Оценка на бъдещото търсене на стоки, материали и услуги. Изчисляване на оптималното количество и време за доставка. Предвиждане на резултата от покупката. Нови продукти. Търсене на иновативност и възможности за повишаване на конкурентноспособността.
  3. Начини за събиране на информация. Структуриране на информацията в папки и директории. Конфиденциалност. Бази данни. Лични данни и работа с класифицирана информация. Алтернативни и потенциални доставчици и материали.
  4. Изготвяне на документация за търг. Структура на запитването за оферта. Срокове и бланки за офериране. Конфиденциалност. Възможности за допълване на заданието по време на стартирал търг. Поведение по време на търг.
  5. Отваряне на офертите. Сравняване на офертите. Изискване на допълнителна информация от доставчик. Анализ на офертата спрямо планирания очакван резултат. Съвместимост с бюджета. Координиране с вътрешните клиенти. Изготвяне на становище за избор на доставчик. SWOT анализ. Оценка на риска. Диверсифициране на покупките. Сили на Портър. Възвращаемост на инвестициите.
  6. Класификация на стоките по Митническата тарифа. Земеделски и индустриални стоки. Акцизни стоки. Забрани за транспортиране на стоки. Ембарго.
  7. Сертифициращи организации. Видове сертификати за различните стоки. Международни стандарти за код на стоките. Опаковка и етикетиране. Сортиране, транспортиране и съхранение на различните типове стоки. Чупливи стоки. Луксозни стоки – ограничения при транспортирането.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля да ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.