Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право

12. 02 2018 - 12. 02 2018
Павлина Цветанова
Павлина Цветанова
Модул II от Тренировъчна школа Логистика Обучението ще се проведе: В София на дати: 30.1.18; 19.10.18 В Пловдив на дати: 9.2.18; 7.3.18 В Русе на дати: 13.2.18 Теми: Застраховки в транспорта. Международно транспортно право. Правни норми за борба с корупцията и прането на пари. Договорите във веригата за доставки. Пропуски при подписване на договори във веригата за доставки.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

 1. Правни основи на управлението на транспорта. Централни органи за управлението на транспорта. Констативни протоколи по превозните правоотношения. Ред и разглеждане на претенциите. Нормативна база регламентираща корабоплаването по вътрешните водни пътища. Кодекс на търговското корабоплаване. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България. Правилник за опазване водите на р.Дунав от замърсяване при корабоплаване. Транспортни договори. Договор за железопътен превоз на товари. Договор за автомобилен превоз на товари. Договор за морски превоз на товари. Договор за превоз на товари по р.Дунав.
 2. Търговски закон на Р България. Търговска фирма. Търговско представителство. Правен статут на търговците. Видове търговски дружества. Търговски сделки. Рекламации. Договор за превоз. Спедиционен договор.
 3. Правоспособност и дееспособност на лицата. Юридически лица. Сделки. Воля и волеизявление. Недействителност на сделките. Вещно право. Облигационно право. Договори – същност, видове.
 4. Престъпление – обща характеристика и състав. Престъпления против личността. Документални престъпления.
 5. Закон за защита на потребителите. Правна същност, значение и приложение на закона.  Правила за осъществяване на различните видове куриерски услуги. Обхват на услугата. Условия за превоз на пратки, документи, пакети. Видове отговорност. Права на потребителите съгласно действащото българско законодателство. Защита на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля да ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.


  Регистрирай се:

  Име и Фамилия:*
  На кирилица!
  Брой участници:*
  Имена на участници:
  На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:396.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС:
  Адрес:
  На кирилица!