Тренировъчна школа Снабдяване | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Тренировъчна школа Снабдяване

Курс | Тренинг | Обучение | Семинар

Курс
08. 01 2018 - 18. 12 2018
хотел Хемус, София
Павлина Цветанова
В Тренировъчна школа Снабдяване – покриваме общо 16 компетенции чрез 50 теми в рамките на 9 еднодневни занятия. Тук прилагаме различни похвати за диверсифициране и управляване на доставчиците, постигаме високи умения за преговори и грабване на всяка появила се възможност за спестяване, изчисляваме и управляваме запасите.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
Цената включва: обучение за първи модул

Най-успешният начин да заработите по-ефективно е да придобиете и мултиплицирате знанията и уменията на най-добрите експерти.

Затова в Съплай Чейн ЕООД създадохме тренировъчни програми, в които за кратко време да научите и да прилагате най-значимите постижения от веригата за доставки.

Разделихме ги по модули, за да дадем възможност за усвояване на знанията, прилагане на уменията, корекции (където е необходимо) и надграждане на компетенции.

За всяка професия от веригата за доставки има отделна тренировъчна школа, която разглежда и решава проблемите в оперативните звена. 

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията можете да видите в сайта ни.

 Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля да ни се обадете на телефон 0886277735. 

 

Формиране на фирмена култура и правила за работа във веригата за доставки
Използване на икономически фактори с влияние върху доставките
Извличане на максимална печалба чрез правилна комуникация
Предотвратяване на загуби поради непознаване на закона
Въвеждане на административен ред
Превенция на потенциалните заплахи при покупки
Планиране на запасите и доставките
Извличане на максимална печалба от характеристиките на стоките
Проучване на пазара и подготовка за търг
Анализ на офертите и обосновка на решението
Управление на доставчиците
Успешни преговори с доставчици
Максимизиране на печалбите чрез ефективни договори
Превенция на конфликтите на интереси
Спестявания, предизвикателства и тенденции
Контрол и превенция на риска при закупуване и снабдяване

 


  Регистрирай се:

  Име и Фамилия:*
  На кирилица!
  Брой участници:*
  Имена на участници:
  На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:260.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС:
  Адрес:
  На кирилица!