Шумен- - Годишно приключване на 2017 ЗКПО - 2018 с лектор Димитър Войнов | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Шумен- - Годишно приключване на 2017 ЗКПО - 2018 с лектор Димитър Войнов

Финанси § Проекти | Счетоводство | Семинар

31. 01 2018 - 31. 01 2018
ЗАЛА 362 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН
Димитър Войнов - експерт ЗКПО
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД, компания за консултантска дейност, фирмено обучение и семинари и Доместикс ЕООД ви канят на семинар на 31.01.2018г. в гр. Шумен на тема: ЗКПО – Промени – 2018 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. Начало: 9:30ч. Лектор: Димитър Войнов Място на провеждане: ЗАЛА 362 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: ддс,лекции, 2 кафе паузи, един обяда,материали

семинар на 31.01.2018г. в гр. Шумен на тема:

ЗКПО  – Промени –  2018

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.

Начало: 9:30ч.

Лектор: Димитър Войнов

Място на провеждане:  ЗАЛА 362 НА  III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

 

Теми:

Промени в ЗКПО през 2018 г.

Промени в ЗКПО през 2017 г.

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-      Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-      Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-      Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-      Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-      Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-      Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-      Данъчно третиране на дивиденти

-      Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-      Данъци върху разходите

Програмата ще претърпи корекции, съобразно промените в законодателството.

Въпроси към лектора може да изпращате на [email protected] 


Обучението включва: 8 уч.ч. лекции, две кафе паузи, обяд, материали, консултация

 

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова -  представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД  за регион Шумен

Тел. 0897968129

e-mail: [email protected]

Преди плащане -  уточнете данните за фактурата и сумата на горепосочения телефон.

 

----------------------------------------------------------------

 

Относно информация за фирмата организатор:

За контакт: г-жа Денислава Евтимова Рускова – управител

Тел.0888807911 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 22.12.2017г.
За един участник 90лв. без ДДС платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД или съответно 108лв. с ДДС платими по сметката на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД
-----------------------------------
За участвали в предишни наши семинари и за двама и повече участника от една фирма по 85лв.без ддс на участник или съответно по 102лв. с ддс.

При записване и плащане за трите семинара в Шумен до 22.12.17г.:

Осигуряване 16.01., ЗДДС 29.01., ЗКПО 31.01. – обща цена 250лв. без ддс или съответно 300лв. с ддс за участник

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ СЛЕД 22.12.2017г. (при наличие на места)
Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 110лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
RBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 132 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
За участвали в предишни наши семинари и за двама и повече участника от една фирма по 100лв.без ддс на участник или съответно по 120лв. с ддс.

При записване и плащане за трите семинара в Шумен след 22.12.2017г.:

Осигуряване 16.01., ЗДДС 29.01., ЗКПО 31.01. – обща цена 285лв. без ддс или съответно 342лв. с ддс за участник

 

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 23.01.2018г.!!!

 

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулация, касаещи конкретното мероприятие. Повече информация по въпроса и за политиката за поверителност вижте на www.magisterdixit.net


  Регистрирай се:

  Име и Фамилия:*
  На кирилица!
  Брой участници:*
  Имена на участници:
  На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:132.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС:
  Адрес:
  На кирилица!