Шумен ЗДДС - 2017 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Шумен ЗДДС - 2017

Счетоводство | Семинар

30. 01 2017 - 30. 01 2017
Шумен ЗАЛА 362 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17
адв. РОСЕН РУСКОВ - данъчен консултант
ЗДДС – Промени – 2017г. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС Начало 9:30ч. Лектор: адв. РОСЕН РУСКОВ - данъчен консултант ТЕМИ І.Анализ на очакваните промени в ЗДДС, които ще влязат в сила от 01.01.2017г. (Програмата ще бъде актуализирана и разширена след окончателното приемане и обнародване на промените за 2017г.) ІІ. Практика на Върховен административен съд относно солидарна отговорност на управ
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация

                                      

 

 

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР в гр. ШУМЕН

 30. 01. 2017г.

ЗДДС  – Промени –  2017г.

Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС
Начало 9:30ч.

Лектор: адв. РОСЕН РУСКОВ - данъчен консултант

Място на провеждане: 
ЗАЛА 362 НА  IIIЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

ТЕМИ

 

І.Анализ на очакваните промени в ЗДДС, които ще влязат в сила от 01.01.2017г.

(Програмата ще бъде актуализирана и разширена след окончателното приемане и обнародване на промените за 2017г.)

ІІ. Практика на Върховен административен съд относно солидарна отговорност на управители и счетоводители по чл. 19 ДОПК;

Наказателна отговорност на управители и счетоводители за данъчни престъпления според Тълкувателно решение №4 от 12.03.2016 г. на Върховния касационен съд (ВКС)

ІІІ. Други актуални теми

1. НОВИ Указания относно доставки между консорциум и неговите членове;

2. Нови казуси от практиката на Съда на Европейския Съюз;

3. Специфични хипотези на вътреобщностни доставки на стоки и износ, тристранни операции;

4. Комисионни и консигнационни сделки – особености, данъчно събитие и др.;

5. Специфични хипотези на преобразувания по чл. 10 ЗДДС(чл. 60 ППЗДДС);

6. Приравнени доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС – практическо приложение, разлики със 112 Директива;

7. Нови, „стари” грешки при сделки с недвижими имоти;

8.Промени в ЗДДС относно " хранителна банка"

9. Дискусия; Отговори на въпроси;

 

Регистрация: 9:15 – 9:30ч. Начало 9:30ч.
9:30 – 11:30ч. лекция
11:30 - 12:00ч. кафе пауза
12:00 - 13:00ч. лекция
13:00 – 14:00ч. работен обяд
14:00 – 15:30ч. лекция
15:30 – 16:00ч. кафе пауза
16:00 – 17:00ч. лекция


Обучението включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!


Необходима информация за записване: Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура, телефон и e-mail за връзка и изпращане на фактури и актуална информация!!!


ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова -  представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД  за регион Шумен

Тел. 0897968129

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 31.12.2016г.
ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 31.12.2016г. преференциалните цени за един участник са съответно 75лв. без ДДС платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД или 90лв. с ДДС платими по сметката на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД
-----------------------------------
За участвали в предишни семинари и за двама и повече участника от една фирма по 70лв.без ддс на участник или съответно по 84лв. с ддс.

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ СЛЕД 31.12.2016г. (до изчерпване на местата, но не по-късно от 25.01.2017г.)

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 85лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД

-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 102 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
За участвали в предишни семинари и за двама и повече участника от една фирма по 80лв.без ддс на участник или съответно по 96лв. с ддс.

 

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 25.01.2017г.!!!

 

Всички участници в семинар „ОСИГУРЯВАНЕ – 2017” на 17.01.2017г. в гр.Шумен с лектор: Гюргя Желязкова, експерт от НАП, ще получат 10% отстъпка от горепосочените цени!

 

Задължително преди плащане изпратете данни за участие и данни за фактура. Ще Ви върнем отговор с разяснение относно цените и начина на плащане.