CyberCon 2018 - CYBERSECURITY SMART CITIES AND CRITICAL INFRASTRUCTURE | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

CyberCon 2018 - CYBERSECURITY SMART CITIES AND CRITICAL INFRASTRUCTURE

15. 06 2018 - 15. 06 2018
София, БАН, Пл. Народно Събрание
Mariya Gabriel, Ariel Kohen, Jarno Limnell, Michael John, C. de la Maza, Tunio Zafer, A. Samarin, Pirkko Kouri, Ralf Seepold, I. Chorbev, М. Focsa, Mario Allegra, А. Drougkas, P. Nikolow, Kr. Kotsev, Anton Titov, Oleg Camenscic, George Dinchev и др.

Семинари БГ е съорганизатор на Международна конференция за киберсигурност под патронажа на Европейския Комисар по Дигитална Икономика и Дигитално Общество – г-жа Мария Габриел и ще представи над 30 паралелни лекции и дискусии за взаимодействието между частни IT компании и европейските институции в киберсигурността и управлението на критични инфраструктури. Не пропускайте възможността да участвате пряко в европейските политики за киберсигурност!

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Участие в Ден 1 или Ден 2 (по ваш избор)

 

Направете резервация за двата дни оттук >>

 

ПРОГРАМА

15 юни
Зала 1

 

ПАНЕЛ: КИБЕРСИГУРНОСТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, „ГРАДОВЕ НА ЗНАНИЕТО“ И ОБЩНОСТИТЕ.

09:00 - 09:30 – Регистрация

09:30 – 10:40 – Официално откриване – Представители на ЕС, българското правителство, организационния комитет.
10:40 – 11:00 – Предизвикателства в киберсигурността в политиките на Европейския съюз. – Г-жа Мария Габриел

11:00 – 11:30 – Кафе-Пауза

11:30 – 12:00 – Предизвикателтва в киберсигурността – Ариел Коен (Израел)
12:00 - 12:30 – Ролята на дигиталните технологии в хибридните войни в европейски контекст. Др. Ярно Лимнел (Финландия)
12:30 - 13:00 – Международното (междуконтинентално) сътрудничесвто в насърчаването на дигиталната свързаност. – Нишант Шандиля (Португалия)

13:00 – 14:00 – Обедна почивка

ПАНЕЛ: КИБЕРСИГУРНОСТ, „УМНИ ГРАДОВЕ“ И КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ
14:00 – 14:30 – Специфични предизвикателства към дигиталната сигурност на електроразпределните мрежи § анализи на реални атаки върху електроразпределните мрежи. Майкъл Джон (Белгия)
14:30 – 15:00 – Проактивна сигурност на „умните градове“ и анализ на големи масиви от данни за потоци от данни и събития. – Кристина де ла Маза (Испания)
15:00 - 15:30 – Киберсигурността и Автономните автомобили: Оценка на дигиталните рискове. – Каролин Бейлон (Великобритания)
15:30 - 16:00 – Киберсигурността в „градовете на знанието“. – проф. Румен Николов (България)

16:00 – 16:30 – Кафе-Пауза

16.30 - 17.30 PM – Дискусия: Discussion: КИБЕРСИГУРНОСТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, „ГРАДОВЕ НА ЗНАНИЕТО“ И ОБЩНОСТИТЕ. ПЕРСПЕКТИВИ В РАМКИТЕ НА ХОРИЗОНТ 2020

18.00 – Коктейл


16 юни
Зала 1

ПАНЕЛ: ВИСОКОРИСКОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА НА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВАТА
09:30 – 10:15 – Големи масиви от данни (Big Data) за „унни общества“. – Десислава Петрова-Антонова (България)
10:15 – 11:00 – Кибер атаки от следващо поколение и предизвикателства в тяхната защита. Петър Николов (България)
11:00 – 11:30 – Кафе-Пауза
11:30 – 12:00 – Изкуствен Интелект – Как ИИ и машинното обучение ще повлияе на киберсигурността. Могат ли ИИ устройства да бъдат трансформирани в кибер оръжия? Красимир Коцев (България)
12:00 – 12:30 – Сигурни лични данни в облака с клиентско (Client-side) криптиране. Туньо Зафер (България)
12:30 – 13:00 – Сигурността на данните и личната сигурност в различни типове облаци. Димитър Димитров (България)
13:00 – 14:00 – Обедна Почивка
14:00 – 14:30 - pUPD – Интернет протоколо за пренос на данни от ново поколение. Антон Титов
14:30 – 15:00 - Системи за разпознаване на жестове и смарт технологии (wearable technologies). – Олег Каменшич (България)
15:00 – 15:30 - Съответствието с PCI DSS и намаляване на вероятността от нарушаване на данните. – Павел Камински (България)
15:30 – 16:00 – Кафе-Пауза
16:00 – 16:30 – Дискусия: ВИСОКОРИСКОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА НА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВАТА

16 юни
Зала 2

ПАНЕЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРУ И ДИГИТАЛНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В КОМПЛЕКСНИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.
09:30 – 10:00 – Системен подход към дигиталното здравеопазване и „умните градове“. - Dr. Alexander Samarin
10:00 – 10:30 – Киберсигурността и обучението. – Пирко Кури, PhD (Финландия)
10:30 – 11:00 – Персонализирана медицина и нестандартни техники за теле-мониторинг. - Prof. Dr. Ралф Сееполд (Германия)

11:00 – 11:30 – Кафе-Пауза

11:30 - 12:00 – Разнообразни дигитални приложения в дигиталната патология. Департамент за дигитална патология в България. – Д-р Стоян Алексов
12:00 – 12:30 – Аспекти в киберсигурността на Националната Македонска Система за дигитално здравеопазване - MojTermin. – Иван Чорбев, PhD (Македония)
12:30 - 13:00 - EHR системи от следващо поколение: бариери, страхове и потенциални ползи. – Мирча Фоска PhD (Румъния)

13:00 – 14:00 – Обедна Почивка

14:00 – 14:30 – Проектиране на системи за дистанционно лечение и даване на права на пациентите. – Марио Алегра (Италия)
14:30 - 15:00 – Киберсигурност в дигиталното здравеопазване. – Анастасиус Другкас (Гърция)
15:00 – 15:30 – Кафе-Пауза
15:30 – 17:00 – Дискусия: ПАНЕЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТИРИ И ДИГИТАЛНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В КОМПЛЕКСНИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.

 
Work Language: English

15 June
Hall 1

PANEL: CYBERSECURITY. CROSS-CUTTING ISSUES BETWEEN EUROPEAN UNION, KNOWLEDGEABLE CITIES AND COMMUNITIES.
09:00 - 09:30 - Registration

09:30 – 10:40 - Opening – Representatives of European institutions, Bulgarian government, Organizing committee.

10:40 – 11:00 - European Union's common approach on cybersecurity policies. (work topic) - Mrs. Mariya Gabriel

11:00 – 11:30 – Coffee-break

11:30 – 12:00 - The Cyber Security Challenges. Ariel Kohen

12:00 - 12:30 – The role of cyber in hybrid warfare (in European context). Dr Jarno Limnell

12:30 - 13:00 - International Partnership Building to Foster Cybersecurity Co-operation. Nishant Shandilya

13:00 – 14:00 - Lunch break

PANEL: CYBERSECURITY, SMART CITIES AND CRITICAL INFRASTRUCTURE
14:00 – 14:30 - Specific challenges to cyber security for the energy grid & analysis of real world attacks on energy grids. Michael John

14:30 – 15:00 - Smart Cities Active Security and Big Data Analytics for data flows and events. Cristina de la Maza

15:00 - 15:30 - Cyber Insurance and Driverless Cars: Examining the Cyber Security Risks, Caroline Baylon

15:30 - 16:00 - Cybersecurity in a Knowledge City, prof. Roumen Nikolov

16:00 – 16:30 – Coffee break

16.30 - 17.30 PM – Discussion: CYBERSECURITY. CROSS-CUTTING ISSUES BETWEEN EUROPEAN UNION, KNOWLEDGEABLE CITIES AND COMMUNITIES. HORIZON 2020 PERSPECTIVES
Participants: Mrs. Mariya Gabriel, Michael John, Cristina de la Maza, Dr. Jarno Limnell, Ariel Kohen, prof. Roumen Nikolov (Moderator: Dr Ivo Kostov)

18.00 – VIP Party Under the patronage of Mrs. Maria Gabriel – European Commissioner for Digital Economy and Society.
event speaker


16 June
Hall 1

PANEL: HIGH-RISK SECURITY NETWORKS AND DUAL-USE TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF ONLINE COMMUNITIES
09:30 – 10:15 - Big Data for Smart Society. Dessislava Petrova-Antonova

10:15 – 11:00 – Next generation attack vectors and their defense. Peter Nikolow

11:00 – 11:30 – Coffee Break

11:30 – 12:00 - Artificial Intelligence – How will Artificial Intelligence and Machine Learning impact Cyber Security? Could AI devices be transformed into cyber weapons? Krasimir Kotsev

12:00 – 12:30 - Secure Personal Data in the cloud with Client-side Encryption. Tunio Zafer

12:30 – 13:00 - Data security and personal privacy in the different types of clouds. Dimitar Dimitrov

13:00 – 14:00 – Lunch Break

14:00 – 14:30 - pUPD - New generation internet protocol for data transfer. Anton Titov

14:30 – 15:00 - Gesture recognition-control systems and wearable technologies. Oleg Camenscic

15:00 – 15:30 - PCI DSS Compliance reduces likelihood of data breaches. Pavel Kaminsky

15:30 – 16:00 – Coffee Break

16:00 – 16:30 – Disscussion: HIGH-RISK SECURITY NETWORKS AND DUAL-USE TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF ONLINE COMMUNITIES
Participants: Dessislava Petrova-Antonova, Peter Nikolow, Tunio Zafer, Anton Titov, Pavel Kaminsky, Krasimir Kotsev, Dimitar Dimitrov, Oleg Camenscic (Moderator: George Dinchev)

16 June
Hall 2

PANEL: CRITICAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT and eHEALTH IN COMPLEX DIGITAL SYSTEMS
09:30 – 10:00 - A Systems Approach to Digital Healthcare and Smart cities. Dr. Alexander Samarin

10:00 – 10:30 - Cybersecurity and education, Pirkko Kouri, PhD

10:30 – 11:00 - Personalized health care support using non-standard tele monitoring techniques. Prof. Dr. Ralf Seepold

11:00 – 11:30 – Coffee Break

11:30 - 12:00 - Digital application in all spectrum of pathology. Digital Pathology Department project in Bulgaria. Dr. Stoyan Aleksov

12:00 – 12:30 - Cyber Security aspects of the Macedonian National eHealth Information System - MojTermin and the Big Data footprint. Ivan Chorbev, PhD

12:30 - 13:00 - Towards the next generation of EHR Systems: barriers, fears, and potential benefits. Mircea Focsa PhD

13:00 – 14:00 – Lunch Break

14:00 – 14:30 - Designing environments to facilitate remote support and empowerment of patients. Mario Allegra

14:30 - 15:00 - Cybersecurity in eHealth Dr. Athanasios Drougkas

15:00 – 15:30 – Coffee Break

15:30 – 17:00 – Discussion: CRITICAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT and eHEALTH IN COMPLEX DIGITAL SYSTEMS
Participants: Dr. Alexander Samarin, Pirkko Kouri, Prof. Dr. Ralf Seepold, Ivan Chorbev, PhD , Mircea Focsa PhD, Mario Allegra (Moderator: Dr Ivo Kostov)

15:30 – 17:00 – Discussion: CRITICAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT and eHEALTH IN COMPLEX DIGITAL SYSTEMS
Participants: Dr. Alexander Samarin, Pirkko Kouri, Prof. Dr. Ralf Seepold, Ivan Chorbev, PhD , Mircea Focsa PhD, Mario Allegra (Moderator: Dr Ivo Kostov)

 

Oфициален сайт:www.cybercon.eu

Направете резервация за двата дни оттук >>


  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  Моля напишете имената на всички участници като отделите със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Промокод:
  Отчитат се малки и големи букви!
  Крайна цена:95.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: