ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Категория
14. 02 2018 - 14. 02 2018
СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" № 24
ЕКИП НА ЦПО ВИАНА
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ Задължително ежегодно обучение съгласно Наредба РД 07-2 и чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: кафе пауза и учебни материали

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Задължително ежегодно обучение съгласно Наредба РД 07-2 и чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Обучението се обхваща следните модули:

1. Основни нормативни актове, положения и задължения в областта на  безопасността на труда и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд.  
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд във фирмата
3. Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 
5. Програма за здравословни и безопасни условия на труд:
- Основни принципи
- Предотвратяване и ликвидиране на отрицателните последствия от аварии
- Информиране, обучение и мотивиране на персонала за безопасно поведение и  изпълнение на производствените дейности
6. Основни документи по здравословни и безопасни условия на труд – бланки, формуляри, попълването им.

 

За контакти: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/