ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Категория
22. 02 2018 - 22. 02 2018
СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" 24 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА
ИНЖ. БОРИС ПЕТРОВ
ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ Целта на курса е обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: кафе пауза и учебни материали

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Целта на курса е обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по програми, с които се определя образователен минимум от знания и умения за теоретическа и практическа подготовка, необходими за придобиване на съответната квалификационна група.

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение. 

Обучаемите получават от І-ва до V-та квалификационна група в зависимост от дейностите, които изпълняват.

Програмите за обучение са съобразени с квалификационната група на обучаемите лица.

Цена:
I-III квалификационна група - 72 лева;
IV-V квалификационна група - 84 лева.

За справки: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/