Ефективна дистрибуция на бързооборотни стоки | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Ефективна дистрибуция на бързооборотни стоки

Мениджмънт | Търговски умения

Мениджмънт
01. 04 2017 - 01. 04 2017
гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров
Обучението е насочена към собственици или мениджъри на дистрибуторски и производствени компании. Ще бъдат дискутирани измерителите за ефективна дистрибуция. Базирайки се на тези измерители, ще анализираме плюсовете, минусите, опасностите и възможностите на различните дистрибуционни схеми.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: материали, сертификат, кафе-паузи

 Обучението е насочена към собственици или мениджъри на дистрибуторски и производствени компании. Ще бъдат дискутирани измерителите за ефективна дистрибуция. Базирайки се на тези измерители, ще анализираме плюсовете, минусите, опасностите и възможностите на различните дистрибуционни схеми. Ще бъде предложена система за изграждане на търговска политика, избягваща конфликтите между звената в дистрибуционния канал. Участниците ще се запознаят с някои ефективни системи за управление на търговската структура, постигайки оптимални параметри на покритието. 

Материалите са базирани само и изключително на практиката в световен мащаб, пречупена през призмата на българската действителност. В края на семинара участниците ще могат аргументирано да изберат подходящия за техните нужди тип дистрибуция или да ревизират и подобрят съществуващия.