КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Нормативни уредби

Нормативни уредби
28. 07 2017 - 28. 07 2017
София, ул. "Ген. Никола Жеков" № 24
инж. Георги Петров

Участието в конкурси, проекти, търгове, обществени и държавни поръчки задължително изисква наличието на лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

 
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник

ОБУЧЕНИЕ ЗА

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗУТ

 

Участието в конкурси, проекти, търгове, обществени и държавни поръчки задължително изисква наличието на лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

 След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството.

 Курсът е предназначен за проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

 ПРОГРАМА

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗУТ

Тема 1: Съществените изисквания към строежите, заложени в ЗУТ. Закон за техническите изисквания към продуктите. Системи за управление на качеството.

Тема 2: Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – оценяване съответствието на строителните продукти, влагани в строежа. Маркировка за съответствие СЕ и СО маркировка. Декларация за съответствие.

Тема 3: Контрол и проверка на изпълнението на СМР.

Тема 4: Контрол на продуктите, влагани в строежа:

при специфициране;

при заявяване;

при закупуване

 

За контакти: 0884 200 980

входящ контрол на строителните продукти.