КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Категория
15. 02 2018 - 15. 02 2018
София ул. "Ген. Никола Жеков" 24
инж. Борис Петров
КУРС "КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО" Курсът е съобразен с изискванията на ЗУТ и на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ и при ремонтни дейности. Обучението се извършва от автори на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе пауза

ОБУЧЕНИЕ ЗА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството.

Удостоверението се предоставя на Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от  НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания  за здравословни и безопасни условия на труд при извършване  на строителни и монтажни работи  (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

 ПРОГРАМА,  УТВЪРДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 1. 1.             Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в строителството.
 2. 2.             Принципи, на които се основава Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи.
 3. 3.             План по безопасност и здраве. Съдържание и задължения.
 4. 4.             Участници в строителния процес. Задължения на възложителя. Информационна табела.
 5. 5.             Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.
 6. 6.             Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.
 7. 7.             Задължения на технически ръководител, бригадир, работник.
 8. 8.             Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.
 9. 9.             Причини за допускане на трудови злополуки при СМР.
 10. 10.          Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР.
 11. 11.          Разглеждане План по безопасност и здраве. Критерии за оценка качеството на плана.
 12. 12.          Оценка на риска. Задължения и изпълнение.
 13. 13.          Примери за безопасна работа от Европа и България.

 

За контакти: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/