ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Семинар

Семинар
15. 11 2017 - 15. 11 2017
София, ул. "Дунав" № 43
НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - организационен психолог и семеен терапевт с над 20 годишен практически опит. Допълнителни професионални квалификации интереси в сферата на детската и спортната психология. Опит като преподавател в сферата на личност
Свободни места: 17
Семинарът е предназначен за всички, които желаят да изградят и тренират лидерски умения и качества.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: кафе пауза

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Това обучение ще Ви помогне да научите повече за лидерството като поведение и начин на мислене, да изградите знания и умения за лидерско поведение, да намирате правилните решения в процесите на управление.

 Основни теми на програмата: мениджмънт и лидерство, основни характеристики на лидера, какво очакват хората от своите лидери, управленски стилове и кой е вашият, как да развием лидерските си способности, делегиране, взимане на успешни управленски решения.

 Обучаемите да получат знания и умения за:

- факторите определящи личността на лидера – ценности и убеждения, доверие, толерантност към несигурността, личен принос и др.

- Задачата и контекста и как те влияят на лидерския стил.

- основни разлики между лидерство и мениджмънт

- изграждане на лидерско поведение

- разпознаване на външните очаквания свързани с лидерско поведение

- способност за прилагане на лидерски и управленски техники и методи в зависимост от ситуацията

 Ще бъдат използвани следните форми на обучение:

-              Ролеви симулации

-              Провеждане и обсъждане на казуси

-              Дискусии

-              Мини презентации

-              Aнализ на конкретните поведения

-              Тестове и въпросници за самооценка

-              Анализ на обратните връзки в процеса на работата

 Телефон за контакт: 0884 200 980