МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Търговски умения | Обучение

24. 02 2017 - 26. 03 2017
София бул. „Патриарх Евтимий“ 36А,
инж. Ирена Перфанова, Николай Ганчев, Адв. Д-р Бисерка Маринова, Д-р Николинка Игнатова, Доц.Д-р Георги Андонов, инж. Румен Павлов, адв. Росица Николова, Христо Георгиев, Цветан Томчев, инж. Мариана Стаменова

Модулно обучение за получаване на държавно свидетелство за владеене на професията "Брокер на недвижими имоти", признато за издаване на Европейски професионални карти. В гр. София от 24 февруари до 26 март 2017 г. 13 модула. 84 часа с включен изпит за валидиране на знания. Членовете на Сдружението ползват преференциални цени. Краен срок за регистрация, входиране на документи и плащане – 20 януари .

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: кафе-аузи, материали, сертификат

 

ДАТА

МОДУЛИ

ЛЕКТОРИ

ЧАСОВЕ

24 ФЕВРУАРИ

Петък

2 часа

ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИЯТА „БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

 

инж. Ирена Перфанова

9.30-11.00

24 ФЕВРУАРИ

петък
6 часа

ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА

псих. Николай Ганчев

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

25 ФЕВРУАРИ

Събота

8 часа

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Първа част

адв. Д-р Бисерка Маринова

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

26 ФЕВРУАРИ

Неделя

8 часа

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Втора част

адв. Д-р Бисерка Маринова

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

 

 

 

 

10 МАРТ

Петък

8 часа

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПОДХОДИ И МЕТОДИ

д-р Николинка Игнатова

доц.Д-р Георги Андонов

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

11 МАРТ

Събота

8 часа

ГРАДОУСТРОЙСТВО
Технически аспекти ЗЕМЯ

инж. Румен Павлов

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

12 МАРТ

Неделя

8 часа

ГРАДОУСТРОЙСТВО
Технически аспекти СГРАДИ

инж. Мариана  Стаменова

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

 

 

 

 

 

17 МАРТ

Петък
8 часа

ГРАДОУСТРОЙСТВО, НОВО  СТРОИТЕЛСТВО И СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ

адвокат  Росица Николова

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 – 17.00

18 МАРТ

Събота
2 часа

КРЕДИТИРАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

кредитен инспектор – П И Банк

9.30 - 11.00

18 МАРТ

Събота
6 часа

Земеделски земи 

доц.Д-р Георги Андонов

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

 

 

 

 

24 МАРТ

Петък
8 часа

БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ

инж. Ирена Перфанова

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

25 МАРТ

Събота
8 часа

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В БИЗНЕСА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

инж. Христо Георгиев

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45

13.45 - 15.15

15.30 - 17.00

26 МАРТ

Неделя
4 часа

ФОТОГРАФИЯ ЗА АГЕНТИ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Цветан Томчев

9.30 - 11.00

11.15 - 12.45