ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

21. 02 2018 - 21. 02 2018
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ, УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" 24
САВИНА БРАНКОВА
ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Обучението се провежда въз основа на изискванията на националното и европейското законодателство
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: кафе пауза и учебни материали

КУРС "ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ"

Курсът предоставя актуална информация относно основните механизми за опазване на околната среда и екологосъобразното управление на отпадъците, съгласно нормативните изисквания на европейско и национално ниво.

Обучението детайно запознава с нормативните изисквания и актуалните промени на Закона за опазване на околната среда – процедури за извършване на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изисквания за издаване на Комплексно разрешително. Вниманието се акцентира и върху основните механизми за екологосъобразно управление на отпадъците.

На завършилите курса на обучение се издава Удостоверение за отговорник по опазване на околната среда и управление на отпадъците.

За допълнителна информация: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/