ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

Нормативни уредби

Нормативни уредби
13. 10 2018 - 14. 10 2018
Парк хотел «Витоша», гр.София
Иван Дахтеров – Нотариус, Бонка Дечева – Съдия във Върховен касационен съд, Камелия Маринова – Съдия във Върховен касационен съд
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, Ви канят на: ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ Изберете удобните за Вас дати: 13 и 14.10.2018 г. (събота и неделя) или 20 и 21.10.2018 г. (събота и неделя) Лектори: Иван Дахтеров – Нотариус, Бонка Дечева – Съдия във Върховен във Върховен касационен съд, Камелия Маринова – Съдия във Върховен касационен съд
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два обяда

Уважаеми колеги,

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание:

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА ИЗПИТНИ КАЗУСИ

в парк хотел «Витоша», гр.София

 

Първи курс  - на 13 и 14.10.2018г.(събота и неделя)

и

Втори курс - на 20 и 21.10.2018г.(събота и неделя)

 

ЛЕКТОРИ:

Иван Дахтеров – нотариус

Бонка Дечева -  съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден – (събота)

 

8.45 – Откриване на семинара

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

9.00 – 10.30 - Нотариус – придобивaне, загубване и възстановяване на правоспособност. Права и задължения по ЗННД, Устава на нотариалната камара и наредба № 32 за служебния архив на нотариусите и нотариалните кантори. Архив на нотариуса – правна уредба. Помощник-нотариус – придобиване и загубване на правоспособност, компетентност. Служители на нотариуса.

Лектор: Иван Дахтеров

 

10.30 – 11.00 -  кафе пауза

 

11.00 – 12.30 - Отговорност на нотариуса. Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия. Нотариални такси – общи положения и видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване – правна уредба и видове. Решаване на казуси.

Лектор: Иван Дахтеров

 

 

12.30 – 14.00 – обяд

 

14.00 – 15.30 -  Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове. Придобивна давност – същност, спиране, прекъсване и изгубване.

Лектор: Бонка Дечева

 

15.30 – 16.00 -  кафе пауза

 

16.00 – 17.30 - Право на собственост – понятие и видове. Съсобственост – понятие и видове. Разпоредителни действия със съсобствен имот.

Лектор: Бонка Дечева

 

Втори ден – (неделя)

 

9.00 – 10.30 - Ограничени вещни права – понятие и видове. Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Сбособи за учредяването им. Прекратяване.

Лектор: Бонка Дечева

 

10.30 – 11.00 -  кафе пауза

 

11.00 – 12.30 - Право на ползване – понятие и съдържание. Придобиване и загубване. Сервитутни вещни права – същност, видове и правна уредба. Способи за учредяване, прехвърляне, изменение и прекратяване. Решаване на казуси.

Лектор: Бонка Дечева

 

12.30 – 14.00 – обяд

 

14.00 – 15.30 - Територии и поземлени имоти. Видове територии и поземлени имоти. Правен статут на урегулираните и неурегулираните територии. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

 

15.30 – 16.00 -  кафе пауза

 

16.00 – 17.30 - Наследяване – понятие и видове. Наследство и неговото откриване. Приемане, отказ и продажба на наследство. Наследяване по закон. Кръг и ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. Наследяване по завещание. Завещание – понятие и видове. Форма и съдържание. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на завещанията и действия на нотариуса по тях. Решаване на казуси.

Лектор: Камелия Маринова

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие!

Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие със Списъка на темите за провеждане на писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси, обявен със Заповед № ЛС-04-330 от 28 май 2018 г., обн., ДВ, бр. 58 от 2018 г., с която е определена дата за провеждане на изпит за нотариуси на 4 ноември 2018 г.

Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес както за желаещите да кандидатстват за нотариуси, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята.

                           

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два обяда

Нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек, доплащане за единична стая –  30 лв. на нощувка

 

Срок за записване: до 08.10.2018 г. за първия курс и до 15.10.2018 г. за втория курс.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата.

1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 


Регистрирай се:

Брой участници:*
Име и Фамилия:*
Моля напишете имената на всички участници като отделите със запетая. На кирилица!
Email:*
Телефон:*
Крайна цена:360.00 лв.
Ако желаете фактура:
Фирма:
На кирилица!
Адрес:
На кирилица!
ЕИК:
ИН по ДДС: