Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз

Категория
08. 03 2018 - 10. 03 2018
ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
Александър Апостолов, PMP®, TSPM – експерт с 20-годишен опит по програмите на ЕС
Обучението е с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни проекти. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България. Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, тестове и групова работа. Представената на курса методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“. Това е най-подробното обучение по разработване на проекти за финансиране от ЕС, което сме провели досега повече от 25 пъти. Обучението е с обновена програма от месец април 2015 г.! На обучението ще бъдат представени в пълен обем успешно финансирани проекти!
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни материали, обяди, кафе-паузи, сертификат

Обучението е с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни проекти. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България. Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, тестове и групова работа. Представената на курса методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“. Това е най-подробното обучение по разработване на проекти за финансиране от ЕС, което сме провели досега повече от 40 пъти. Обучението е с обновена програма от месец април 2015 г.!

На обучението ще бъдат представени в пълен обем успешно финансирани проекти!

„За ограниченото време за тази толкова трудна и богата материя семинарът е изключително „стегнато“ организиран, представяйки в максимален обем теоретична и практическа подготовка. Бих го препоръчала, изпълни главната си цел.“

„Отлична подготовка и провеждане!”

„Курсът е добър, с подчертана практическа насоченост.”

„Бих го препоръчал. Компетентен, удовлетворителен, с добро взаимодействие между
участниците.”

„Човек наистина добива представа за логиката на разработване на проекти.”

„Лекторът е изключително ерудиран и умен човек, изумена съм. Ще го препоръчам на всичките си
познати.”

„Курсът беше успешен, с много полезни примери.”

„Семинарът надмина очакванията ми!”

„Харесаха ми упражненията за работа в екип!”

„Много добре систематизиран курс. Бих го препоръчала на колеги и познати.”

„Лекторът е много добър специалист; отговори с охота на въпросите, които му бяха зададени.”

„Научих нови неща, свързани с изработването на проекти по европейските фондове.”

„Много добро презентиране на целия семинар!”

„Засегнаха се абсолютно всички компоненти, включващи темата на семинара.”

„Темите бяха интересни с това, че имаха практическа насоченост!”

„Оценката ми за лектора е отлична!”

„Изключително много ми допаднаха упражненията в група. Това е най-резултатната за мен част
от обучението.”

„Радвам се, че участвах в обучението.”

„Очакванията ми се потвърдиха – 100%. Благодаря Ви!”


Водещ: Александър Апостолов, PMP®, TSPM – експерт със 18-годишен опит по програмите на ЕС

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Логика на финансовата помощ на ЕС за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд;
 • Програми на ЕС за България (2014-2020);
 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта;
 • Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки между елементите. Тест – елементи на проекта;
 • Анализ на проблемите и възможностите – техники SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение – мозъчна атака и дърво на проблемите;
 • Анализ на целите. Упражнение – дърво на целите;
 • Оценка на алтернативите и избор на проектен подход. Упражнение - оценка на алтернативите и избор на проектен подход.

  ВТОРИ ДЕН, 9.00 – 17.00
 • Целева група и бенефициенти;
 • Формулиране на елементите на проекта;
 • Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с индикатори;
 • Допускания;
 • Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране на елементите на проекта и изготвяне на резюме на проекта;
 • План за изпълнение на проекта. Упражнение – изготвяне на линеен график;
 • Бюджет на проекта – същност, изготвяне, допустими разходи за финансиране от ЕС.
 • Упражнение – изготвяне на бюджет;

  ТРЕТИ ДЕН, 9.00 – 17.00
 • Изготвяне на бизнес план - определяне на бизнес показатели: Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Увеличаване на приходите от износ, Повишаване на ефективността на производствените разходи;
 • Рискове на проекта – определение, идентифициране, анализ, план за управление на рисковете. Упражнение (опция) – идентифициране на рисковете; план за управление;
 • Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране от ЕС: методология, мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект, иновативност, добавена стойност, хоризонтални принципи;
 • Изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС;
 • Критерии за оценка - разглеждане на конкретни примери. Разглеждане на формуляри за кандидатстване;
 • Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС;
 • Често допускани грешки;
 • Цялостно представяне на финансирани проекти.

  Забележка: Поради големия обем на обучението, за някои от темите се изисква самостоятелна подготовка с учебните материали.

  В цената са включени учебни материали, обяди, кафе-паузи, сертификат.