СЕМИНАР - ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

СЕМИНАР - ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Личностно развитие | Образование | Обучение | Конференция | Семинар

Личностно развитие
  20. 10 2017 - 21. 10 2017
  гр. София, Парк хотел Витоша, Студентски град
  ЛЕКТОРИ: Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия Д-р Стоян Ставру - адвокат Софийска колегия Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд
  Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ гр. София, парк хотел «Витоша», на 20 и 21 октомври 2017 г. ЛЕКТОРИ: Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия Д-р Стоян Ставру - адвокат Софийска колегия Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд
  Отстъпки

  Отстъпки за брой записани участници
  при 2 записани 5% на участник
  Цената включва: Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

   

  Първи ден /20.10. - петък/

   

  10.00 – Регистриране на участниците

   

  10.15 – Откриване на семинара – Акад. Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

   

  10.30 – 12.00 - Правен режим на медицинските дейности. Спорове между НЗОК и лечебни заведения.

  Статут и дейност на лечебните заведения. Нормативна уредба. Медицински стандарти. Анализ на правоотношението лекар–пациент, правен режим на здравната информация, особености на информираното съгласие.

  Здравно осигуряване и спорове, свързани със здравноосигурените пациенти и с лечебните заведения, финансирани от здравната каса.

  Лектор: Проф. Д-р Дарина Зиновиева

   

  12.00 – 13.30 - Обедна почивка

   

  13.30 – 15.00 - Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях - първа част

  Бременност, раждане и асистирана репродукция. Репродуктивно донорство. Заместващо майчинство. Правни въпроси свързани с дефиницията за смърта и състояния, близки до смъртта.

  Лектор: Д-р Стоян Ставру

   

  15.00 – 15.30 - Кафе пауза

   

   

  15.30 – 17.00 - Правен режим на специфични медицински дейности. Спорове, свързани с тях - втора  част

  Медицинска принуда. Закрила на психичното здраве. Предварителни указания за лечение, здравни пълномощници, завещания „приживе“. Запрещение и мерки за подкрепа.

  Лектор: Д-р Стоян Ставру

   

  Втори ден /21.10. - събота/

   

  9.00 - 10.30 - Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела.- първа част

  Специфика на първоинстанционното производство - доклад по делото и възможност за неговото изменение. Значение на преклузивните срокове за събиране на доказателства. Специфики при определянето на състава и задачите на съдебно- медицинска експертиза. Размер на обезщетението и принципи за определянето му. Съдебна практика на съдилищата и практика на ВКС на РБ.

  Лектор: Стефан Кюркчиев

   

  10.30 – 11.00 - Кафе пауза

   

  11.00 – 12.30 –Практически процесуално- правни проблеми при спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки по граждански дела. - втора част

  Специфични проблеми на доказването при разглеждането на граждански дела, произтичащи от спорове за обезщетение за вреди от лекарски грешки. Писмени доказателства, свидетелски показания, официални и частни документи, документи на електронен носител. Правна същност на резултатите от медицински изследвания.

  Лектор: Стефан Кюркчиев