Сертифициращо обучение за медиатори | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Сертифициращо обучение за медиатори

04. 02 2019 - 09. 02 2019
Русе, ул. "Фердинанд" № 3А, ет.3
адв. Даниела Иванова, Елена Славова - медиатор
Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.
Отстъпки
Ранна резервация: до 15. 01 2019 - 558.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни материали и кафе паузи

За курса:

  •  Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 8 години,
  • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
  • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са: 

  • Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
  • Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
  • Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
  • Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
  • Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
  • Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
  • Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.

В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове

Правила за Сертифициране на медиатори

Сертифициращите курсове имат продължителност 64 часа и се извършват по програма, одобрена от Министерството на правосъдието. Учебните материали се актуализират преди всяко обучение, за да отразяват максимално точно промените в нормативната уредба и развитието на медиацията. Курсовете се водят от преподаватели, които са сертифицирани медиатори, с над 7 години опит в обучението и разрешаването на конфликти, специализирали в Германия и Норвегия.

За повече информация: 0876605158


Регистрирай се:

Брой участници:*
Име и Фамилия:*
При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
Email:*
Телефон:*
Крайна цена:620.00 лв.
Ако желаете фактура:
Фирма:
На кирилица!
Адрес:
На кирилица!
ЕИК:
ИН по ДДС: