Специализиращо обучение Семейна медиация | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Специализиращо обучение Семейна медиация

28. 06 2018 - 30. 06 2018
Русе, Образователен център "Слънчевата къща", бул. "ген.Скобелев" № 52, вх.4, ет.1
адв. Даниела Иванова, Елена Славова - медиатор
Това обучение е практически курс за специализация на медиатори, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г. Насочено е към широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове - адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод и др.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 3% на участник
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: учебни материали и кафе паузи

За курса:

  • Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,
  • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
  • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

Ø  Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;

Ø  Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø  Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø  Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето;

Ø  Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето.

 

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни  правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.

 За повече информация: 0876605158