Специалист Труд и работна заплата | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Специалист Труд и работна заплата

Човешки ресурси | Курс

14. 08 2017 - 18. 08 2017
София, кв. Надежда 6, ул./бул. Ген. Никола Жеков № 24
Екип на ЦПО Виана
Свободни места: 20

В рамките на 30 учебни часа ще получите знания и практически умения за:  Нормативна уредба в областта на трудовите правоотношения и социалното осигуряване.  Възникване и прекратяване на трудови правоотношения. Регистрация в НАП.  Трудов и осигурителен стаж.  Осигурителни вноски и осигурителен доход.  Здравно осигуряване.  Изготвяне на ведомости за работни заплати.  Практически задачи свързани с подготовка на действащите документи по трудово-правните отношения и социалното осигуряване.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали и кафе паузи

Курс "Специалист Труд и работна заплата"

В рамките на 30 учебни часа под ръководството на опитни преподаватели ще получите знания и практически умения за:

 Нормативна уредба в Република България в областта на трудовите правоотношения и социалното осигуряване.
 Възникване на трудови правоотношения. Трудов договор. Видове. Регистрация в НАП. Изготвяне на длъжностна характеристика.
 Прекратяване на трудово правоотношение. Регистрация в НАП
 Трудов и осигурителен стаж.
 Осигурителни вноски и осигурителен доход.
 Здравно осигуряване – права и задължения на работодателя и работниците и служителите.
 Изготвяне на ведомости за работни заплати.
 Практически задачи свързани с подготовка на действащите документи по трудово-правните отношения и социалното осигуряване.

КУРСЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:
- Начинаещи и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.
- Желаещи да започнат собствен бизнес, които имат необходимост от обогатяване на знанията си по трудови правоотношения и социално осигуряване
- Студенти и млади професионалисти, които искат да придобият практически умения и да получат детайлни познания по трудовите правоотношения и социалното осигуряване.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
- компетентни отговори и актуална информация
- обучение в малки групи
- преференции и отстъпки за втори курс

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ:
- нашите преподаватели притежават практически опит, който ще споделят с Вас
- нашите преподаватели постоянно актуализират познанията си
- по време на обучението се създава приятна атмосфера, отговаряща на съвременните изисквания за непринуденост и откритост

ПОЛЗИ ОТ КУРСА ТРЗ:
- Получавате знания за нормативната уредба в България, засягаща човешките ресурси в дружествата и фирмите.
- Получавате знания за особеностите на социалното, здравното и допълнителното пенсионно осигуряване.
- Практическо обучение за документооборота, касаещ персонала, изготвяне на ведомости за заплати и всички видове документи, които се предоставят в НАП и НОИ.

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Направете първата крачка към УСПЕШНА КАРИЕРА НА СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА!

За контакти: 0884 200 980