ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ

Нормативни уредби | Мениджмънт

11. 05 2017 - 11. 05 2017
София, Парк Хотел Витоша
ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори. На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества. В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.  На курса ще бъде преподадена и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Информационни материали, Сертификат, Обяд, Кафе-пауза

Сред конкретните теми на семинара са:
- Видове търговски дружества и тяхната правна уредба
- Учредяване и управление на търговските дружества
- Ликвидация и несъстоятелност
- Преструктуриране на проблемни търговски дружества
- Правила при воденето на търговски преговори
- Сключване, изменение и изпълнение на търговски договори
- Отговорност при неизпълнение на договорите
- Работа с търговски кредити
- Ефективни способи за събиране на вземания
- Извънсъдебни и съдебни способи за решаване на търговски спорове

В програмата на семинара е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:


09.30 – 11.00 ч. - Тема 1 – ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 • Видове търговски дружества
 • Учредяване
 • Управление и представителство
 • Търговско предприятие
 • Преструктуриране на проблемни търговски дружества
 • Ликвидация и несъстоятелност
 • Решаване на казуси по тема 1

11.00 – 11.20 ч. - Кафе пауза

11.20 – 12.30 ч. - Тема 2 – ВОДЕНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ

 • Правила за водене на преговорите
 • Отговорност при воденето на преговори
 • Решаване на проблеми при воденето на преговори
 • Дискусия по тема 2

12.30 – 13.30 ч. - Обяд

13.30 – 15.00 ч. - Тема 3 – ДОГОВОРИТЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

 • Правила за сключване на договорите
 • Изпълнение на договорите
 • Отговорност при неизпълнение
 • Изменение на договорите
 • Недействителност на договорите – нищожност и унищожаемост
 • Решаване на казуси по тема 3

15.00 – 15.20 ч. - Кафе пауза

15.20 – 16.30 ч. - Тема 4 – ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

 • Работа с търговски кредити
 • Проблемни (просрочени) вземания
 • Лихви
 • Ефективни способи за събиране на вземанията. Съдебни производства
 • Въпроси и отговори по тема 4

16.30 – 17.30 ч. - Тема 5 – РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ С КЛИЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ

 • Способи за избягване възникването на спорове
 • Извънсъдебно решаване на спорове. Медиация
 • Съдебно решаване на споровете
 • Дискусия по тема 5


 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА:


ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“:

Г-н Цанев е Магистър по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, със специализация по „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“.

Има допълнителни специализации в областите Финансов мениджмънт, Дялови инвестиции, Банки и Финансови институции, Данъчно облагане, Строително законодателство. Притежава диплома по предприемачество от Ministry of Flanders.

Заемал е позицията юрисконсулт в Българската Народна Банка. Г-н Цанев е стартирал и управлява няколко търговски дружества. От 2005 г. – досега е Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“.

Областите на експертиза на г-на Цанев са: Търговско право, Банково и финансово право, Строителство и недвижими имоти, Обществени поръчки, Облигационно право, Данъчно право.

Г-н Цанев има дългогодишен опит в областта на търговското право. Участвал е в редица преговори, договори и сделки с участието на международни инвестиционни фондове.

Консултирал е компании като: Advent International, Invesco, Strabag, Siemens, Raiffeisen evolution, Soudal, IXIS, Vemma Europe, ЗММ и др.

Г-н Цанев е лектор по дисциплините: Търговско право, Строително законодателство и сделки с недвижими имоти, Обществени поръчки, Данъчно облагане, Правен режим на инвестициите в България.

Има редица публикации в специализирания печат в областта на обществените поръчки, строителното законодателство, инвестициите и данъчното облагане.