Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали

27. 07 2018 - 27. 07 2018
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Поля Георгиева
Обучението представя действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали.
Отстъпки
Ранна резервация: до 13. 07 2018 - 189.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 15% на участник
Цената включва: блично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената включва ДДС.

Обучението представя действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали. Целта на обучението е:

 • да дадем насоки за конкретно прилагане на закона във вашата ежедневна работа;
 • да придобием необходимата компетентност за изпълняване на произтичащите от него задължения в областта на управлението на отпадъците и изискванията при влагане и пускане на пазара на рециклираните строителни материали.

 

АУДИТОРИЯ

Семинарът е предназначен за участниците в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници. Както и за лицата, извършващи дейности с отпадъци: транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; оползотворяване в обратни насипи 

 

ТЕМАТИКА

 • запознаване с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията на лицата, свързани с управление на строителните отпадъци;
 • насоки за коректното класифициране на строителните отпадъци;
 • запознаване и приложение на изискванията за водене на отчетност по дейности със строителни отпадъци;
 • запознаване и приложение на условията и реда при управление на строителните отпадъци по време на строителството и премахването на строежи;
 • запознаване с изискванията за пускане на пазара и влагане в строежи на рециклирани строителни материали;
 • запознаване с основните технологии за третиране на строителните отпадъци.

 

МЕТОД НА РАБОТА

 • лекционно запознаване с действащата нормативна база;
 • презентация, чрез практически примери с документи и текстове;
 • разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката.

 

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

 

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми