Mеждународна конференция и изложба за екология "Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата" | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Mеждународна конференция и изложба за екология "Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата"

Конференция

-

Дата на провеждане: 3 – 5.06.2010
Периодичност: Един път годишно
Поредност: Първи издание
Място на провеждане: София
Профил: Управление на водните ресурси и отпадъците, енергийна ефективност, рециклиране.
Целева група: Специалисти

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Дата на провеждане: 3 – 5.06.2010
Периодичност: Един път годишно
Поредност: Първи издание
Място на провеждане: София
Профил: Управление на водните ресурси и отпадъците, енергийна ефективност, рециклиране.
Целева група: Специалисти


Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата


Международна конференция и изложба


В продължение на 6 години Виа Експо организира международния конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за региона на Югоизточна Европа. Осъзнавайки голямата значимост на проблема за опазване на околната среда и борбата с изменението на климата, и на база натрупания опит плануваме през 2010 Първата международна конференция и изложба под мотото Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата. Събитието ще се проведе в периода 3 – 5 юни в София.


На него експерти от България и други държави ще обсъдят въпроси, свързани с управление на водните ресурси и отпадъците, енергийната ефективност, рециклиране, а също и стъпките, които трябва да се предприемат за по-чиста природа.


Стремежът ни е да утвърдим конференцията като водещо събитие за региона на Югоизточна Европа, което да спомогне в борбата с промените в климата, за опазване на природата.


Програма по Браншове

 


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • Когенерация

 • ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове:

  • Селско стопанство

  • Химия

  • Транспорт

  • Комунални услуги

  • Други браншове • Енергоспестяващо отопление

 • Енергоспестяващо осветление в промишлеността и бита

 • Наблюдение на околната среда

 • Съоръжения за защита на околната среда

 • Контролни системи за осветление

 • Термопомпи

 • Енергоспестяващи технологии в транспорта

 • Енергийна ефективност в строителството

  • Екологични строителни материали

  • Окачени фасади и покривни конструкции

  • Пасивни къщи

  • ИТ за енергийна ефективност в сградите

  • Топло- и звукоизолационни материали и системи

  • Термографика • ДругоОТПАДЪЦИ
 • Начини на управление на отпадъците

 • Комунални услуги

 • Технологии и оборудване за събиране, разделяне и обработка на отпадъците

 • Транспорт – превозни средства и технологии

 • Депа

 • Изгаряне

 • Оборудване за биологично и химично третиране

 • Технологии за тестване и мониторинг

 • Рециклиране

 • ДругоВОДА • Технологии и системи за обработка на водата в:

  • Промишлеността

  • Енергетиката

  • Строителството

  • Селското стопанство

  • Други сектори • Информационни технологии и автоматизация на мрежата от водни ресурси и ВиК

 • Мениджмънт на водните ресурси и използването им

 • Оборудване и химикали за контрол качеството на водата

 • Материали и оборудване за изграждане, ремонт, поддръжка на ВиК

 • Геоложки проучвания и извличане на подпочвени води

 • Водоснабдяване на населените места и услуги

 • Съвременни напоителни системи

 • Обезсоляване

 • Управление и оползотворяване на отпадъчни води

 • Проучване и изследвания

 • Бойлери и охлаждащи устройства

 • Бутилирана вода

 • Друго


 


http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=143&lang=bg